Anunț

“COMUNA SECUSIGIU titular al proiectului ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI SECUSIGIU CU SATELE SECUSIGIU, SATU MARE, MUNAR, SÂNPETRU GERMAN – PENTRU MODIFICAREA DE TEMĂ LA LUCRĂRILE  ÎNCEPUTE ÎN BAZA AC NR. 10/23.03.2012 ŞI LUCRĂRI – FRONT DE CAPTARE APĂ (6 FORAJE), GOSPODĂRIE DE APĂ, CONDUCTE DE ADUCŢIUNE, PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE, RACORD LA SEN ŞI DIRIGINTE DE SANTIER” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  – Nu se supune evaluării impactului asupra mediului – de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul menţionat mai sus, propus a fi implementat în intravilanul și extravilanul comunei Secusigiu, jud. Arad
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad, str. Splaiul Mureş, FN, jud. Arad, de luni până vineri, între orele 08-16, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmar.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.03.2017”
Both comments and pings are currently closed.