APEL DE SELECŢIE 101/09.03.2015

14 decembrie 2010APEL DE SELECŢIE 101/09.03.2015
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Lunca Mureşului de Jos”
Anunţă lansarea Apelului de Selecţie pentru Măsurile:
Măsura 41.1.121 – „ Modernizarea exploataţii lor agricole”;
– „Ferme de familie” Măsura 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare”.
Măsura 41.3.322- „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 12
-Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor aferente Măsurilor lansate în sesiune se va face la sediul GAL „Lunca Mureşului de Jos”din Oraşul Pecica, str.2, nr. 148, în intervalul orar 09:00 – 17:00 iar solicitantul va depune proiectul în 3 exemplare (1 original şi 2 copii conform cu originalul).
– Fondul disponibil, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect:
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.1.121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi „Ferme de familie” este de 100.081 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii 41.1.121 este de 100.081 euro pentru „Modernizarea exploataţiilor agricole” iar cea eligibila pe proiect de 250.202 euro şi 50.000 euro suma maxima nerambursabila pentru „Ferma de familie” si 125.000 euro eligibil pe proiect, iar suma minimă este de 5.000 euro.
-Fonduri disponibile pentru Măsura 41.3.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” este de 25.850 euro. Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii 41.3.322 este de 25.850 euro.
-Fondurile disponibile pentru Măsura 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare” este de 14.000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii 421 este de 14.000 euro iar suma minimă este de 5.000 euro.
– Potenţialii beneficiari vor depune odată cu Cererea de Finanţare şi Declaraţia – ANEXA 1 la prezentul document, prin care se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către ei.
-Documente justificative: Documentele justificative necesare se găsesc pe site-ul www.afir.ro .www.madr.ro, www.galluncamuresuluidejos.ro precum si la sediul GAL pe suport de hîrtie si CD/DVD. Ghidului Solicitantului folosit pentru măsura 41.1.121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” va fi versiunea 11 din mai 2014, repectiv pentru „Ferme de familie” versiunea 12 din mai 2014 iar Cererea de Finanţare va fi folosită versiunea 6.0 pentru „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi versiunea 1.0 pentru”Ferme de familie”. Pentru măsura 41.3.322 se va folosi Ghidul solicitamntului verisunea 5 din august 2013.
-Cerinţele de conformitate şi eligibilitate: Proiectul propus trebuie să se încadreze în priorităţile din Planul de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Lunca Mureşului de Jos”si sa îndeplinească cerinţele de conformitate, eligibilitate si selecţie conform Ghidului Solicitantului folosit pentru măsura 41.1.121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” versiunea 11 din mai 2014, repectiv pentru „Ferme de familie” versiunea 12 din mai 2014 iar pentru măsura 41.3.322 se va folosi Ghidul solicitamntului verisunea 5 august 2013 si cerinţele fisei măsurii din planul de dezvoltare locala.
-Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL este disponibilă pentru fiecare măsură pe site-ul GAL „Lunca Mureşului de Jos” www.galluncamuresuluidejos.ro
-În cazul departajării între două sau mai multe proiecte cu punctaj egal, depuse pe aceeaşi Măsură, vor fi selectate cu prioritate cele care au o valoare mai mică a cofinanţării publice (ajutor comunitar şi naţional), până la atingerea sumei maxime disponibile a fondurilor nerambursabile.
-Data şi modul de anunţare a rezultatelor: GAL „Lunca Mureşului de Jos” va notifica în scris toţi solicitanţii privind rezultatul evaluării cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul Asociaţiei GAL „Lunca Mureşului de Jos” în baza Raportului de Selecţie.
Contestaţiile privind rezultatele procesului de selecţie pot fi depuse, în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
-Date de contact GAL:
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Lunca Mureşului de Jos” Adresa: Oraşul PECICA, str.2 nr.148, jud. Arad. cod poştal 317235
Tel: 0257-468323 int.28 ;
E-mail:
galluncamuresuluidejos@yahoo.ro
Web:
www.galluncamuresuluidejos.ro

Both comments and pings are currently closed.