Atenție restanțieri!

La nivelul comunei există o serie de persoane fizice și juridice care au restanțe la plata taxelor și impozitelor locale aferente anului trecut. Îi atenționăm pe aceștia să vină să-și achite restanțele deoarece, în caz contrar, în conformitate cu legislația în vigoare, vom fi nevoiți să luăm măsurile legale pentru recuperarea debitelor.
S-a și început procedura de executare silită pentru mai mulți restanțieri la plata taxelor și impozitelor locale. În acest sens au fost demarate procedurile de somare la plată a datoriilor, proprirea salariilor și conturilor, precum și instituirea de sechestru asigurator pe case și terenuri. Sunt procedurile obligatorii stabilite prin lege pe care trebuie să le respectăm și să le punem în aplicare pentru recuperarea restanțelor la taxele și impozitele locale.
De asemenea, atenționăm că la toate aceste taxe restante se aplică penalități și dobânzi de întârziere, majorări care împreună cu cheltuielile de executare silită, vor fi suportate de către restanțieri!
Primăria comunei Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.