Archive for the ‘CONCURSURI’ Category

Primăria comunei Secusigiu organizează desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional al funcţionarilor publici din cadrul instituţiei pe semestrul I anul 2019.

rezultate finale rezultate  SELECTIE DOSARE – 27.05.2019 1. ANUNT PROMOVARE SEM I atributii fisa post

Primaria Comunei Secusigiu organizeaza in data de 20.03.2019 concurs pentru ocuparea functiei publice vacante Inspector asistent in cadrul compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara

Pentru informatii suplimentare consultati atasamentele. Orice alte clarificari se pot obtine de la sediul Primariei Secusigiu si la telefon : 0257/411320. POSTARE SITE proba interviu POSTARE SITE rez finale POSTARE SITE proba scrisa rezultat selectie -13.03.2019 anunt concurs FISA POST FISA POST

Primaria Comunei Secusigiu organizeaza in data de 7.01.2019 concurs pentru ocuparea functiei publice vacante : – consilier debutant in cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat

Pentru detalii suplimentare consultati documentele atasate. anunt concurs atributii fisa post bibliografie rezultat selectie dosare – 28.12.2018 Rezultat proba selectie dosare –    pentru concursul organizat in data de 07.01.2019 pentru ocuparea functiei publice de consilier , grad profesional debutant  la compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului   NR. CRT NUME PRENUME OBSERVATII 1 SIMON DORINA NATALIA […]

Primaria Comunei Secusigiu organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, grad profesional principal, la compartimentul asistenta sociala si autoritate tutelara.

 rezultat selectie dosare 23.11.2018 Detalii referitoare la organizarea concursului se pot obtine la sediul Primariei Secusigiu, Secusigiu nr. 275, la telefon 0257/411320 si in documentele atasate. anunt concurs FISA POST

Primăria comunei Secusigiu organizează concursul pentru ocuparea pe durată determinată a 1 funcție contractuala de execuție INSPECTOR, grad profesional asistent, vacanta la nivelul compartimentului taxe si impozite din cadrul Aparatului Propriu de Specialitate al primarului comunei Secusigiu.

Pentru detatlii suplimentare consultati documentul atasat rezultate concurs site rezultate concurs scris site anunt concurs pc

Primăria comunei Secusigiu organizează concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 funcții contractuale de execuție MUNCITOR NECALIFICAT.

Primăria comunei Secusigiu organizează concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 2 funcții contractuale de execuție MUNCITOR NECALIFICAT,  vacanta  la nivelul compartimentului administrativ din cadrul Aparatului Propriu de Specialitate al primarului comunei Secusigiu. Pentru detalii consultati anuntul atasat. Alte informatii se pot obtine la sediul Primariei Secusigiu sau la nr. de telefon 0257/411320.     […]

Primăria comunei Secusigiu organizează desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional superior celui detinut a personalului contractual ( compartimentul agricol) din cadrul instituţiei. Detalii referitoare la examen se gasesc in atasamente sau la sediul institutiei in Secusigiu nr. 275.

Primăria comunei Secusigiu organizează desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional superior celui detinut a personalului contractual  ( compartimentul agricol)  din cadrul instituţiei. Detalii referitoare la examen se gasesc in atasamente sau la sediul institutiei in Secusigiu nr. 275. ANUNT PROMOVARE SEM I 129 aprobare metodologie

Concurs pentru ocuparea functie publice de consilier, grad profesional debutat, la compartimentul urbanism si amenjarea teritoriului

Primaria  Comunei  Secusigiu organizeaza in data de 26.06.2018  concurs pentru ocuparea functiei publice vacante :consilier debutant in cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, adiminitrarea domeniului public si privat. Detalile referitoare la concurs se gasesc in atasamente. Pentru informatii suplimentare :sediul  Primariei Secusigiu, localitatea Secusigiu nr. 275 sau la telefon 0257/411320.   POSTARE SITE rez finale -27.06.2018 POSTARE […]

Concurs pentru ocuparea functiei publice de Inspector asistent in cadrul compartimentului contabilitate, buget , finante

Primaria  Comunei  Secusigiu organizeaza in data de 20.06.2018  concurs pentru ocuparea functiei publice vacante : Inspector asistent in cadrul compartimentului contabilitate, buget, finante. Detalile referitoare la concurs si bibliografia se gasesc in anuntul atasat. Alte informatii se pot gasi la sediul Primariei Secusigiu sau la telefon 0257/411320. anunt concurs fisa post rezultat selectie – 11.06.2018 […]

test