Cuvântul Domnului la Biserica Apostolică Isus Lumina Lumii din Sânpetru German

DSC_8428 [800x600]Trăim în vremuri în care trebuie să ne apropiem cât mai mult de Dumnezeu, să trăim cu sufletul curat, cu deschidere și iubire față de Cuvântul Domnului.
Cum altfel putem trăi în această lume, decât ascultând Cuvântul Domnului, slăvindu-l prin cântec de slavă și bucurie ?
Biserica Apostolică Isus Lumina Lumii din Sânpetru German reușește să aducă o astfel de atmosferă a bucuriei sufletești pe care o dă doar trăirea în comuniune cu Dumnezeu,   astfel încât oricine vine la Biserică poate găsi liniștea sufletească de care avem cu toții nevoie, harul Domnului fiind prezent peste tot.
Biserica Apostolică Isus Lumina Lumii din Sânpetru German reprezintă un reper de mare însemnătate a comunei, fiind un lăcaș în care Cuvîntul lui Dumnezeu sălășluiește prin comunitatea unită și frumoasă de aici. O comunitate care trăiește zi de zi cu credință în Dumnezeu Cel Atotputernic, o comunitate exemplu de credință pentru toată lumea. Nici nu se poate altfel!
Doar Credința ne poate aduce bucurie în suflet! Doar Credința ne poate mântui! Doar prin Credință putem găsi calea spre Lumină! Doar prin Credință putem vedea Adevărul! Doar prin Credință sufletul nostru poate fi împăcat! A avea Credință înseamnă a trăi în bucurie și armonie, căci atunci când îl ai pe Dumnezeu alături nu există opreliști, nu există obstacole de netrecut! Totul este deșertăciune în fața lui Dumnezeu! Cu cuvântul Lui în inimă putem trăi în împăcare sufletească, putem începe fiecare zi în lumină, putem vedea soarele în întuneric. Doar mergând pe această cale putem spune că trăim liberi, că trăim cu inima deschisă și sufletul curat. Doar așa putem să ne bucurăm cu adevărat de fiecare clipă a vieții. Doar așa avem speranța mântuirii! Trăiți așa și nu veți regreta. Trăiți așa și veți descoperi Adevărul. Trăiți așa și veți avea inima și sufletul descătușate. Veți simți cu adevărat că nu sunteți singuri. Dumnezeu este cu voi și prin prezența Sa veți înțelege adevărata bucurie, sensul vieții, veți înțelege prezentul, veți lăsa trecutul să curgă undeva…liniștit și vă veți îndrepta cu încredere spre viitor! Deschideți-vă inima, chemați-L pe Dumnezeu la voi, ascultați-I Cuvântul și veți înțelege: totul este în zadar dacă Dumnezeu nu este cu noi! Un Dumnezeu care ne-a arătat că iubirea Lui față de noi cei păcătoși este nețărmurită! Trebuie doar să-L chemăm, iar El vine cu drag la noi! Doar să-L chemăm….. Nu uitați aceste cuvinte ale unui umil păcătos pe acest pământ! Aveți curajul să-L chemați! Vă va ierta! Abia atunci veți înțelege rostul vieții, bucuria de a trăi, bucuria de a vedea doar lumina. Ceața va dispărea și totul va părea atât de simplu…..căci veți înțelege rostul vieții!
Cu Dumnezeu în inimă avem totul……fără El suntem doar praf trecător pe acest pământ!

Pe data de 28.06.2015, cinci suflete din Biserica Apostolică Isus Lumina Lumii din Sânpetru-German au hotărât să încheie un legământ cu Domnul nostru Iisus Hristos, astfel luând parte la un botez nou testamental, urmând porunca dată de Iisus: “Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.”(Marcu 16:16)
Prin Iisus avem iertare de păcate:
“Să ştiţi dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor” (Fapte 13:38);
“Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.” (Luca 24:47)
Noi suntem chemați să ne facem partea noastra: credință, pocăință, botez si o viață sfântă trăită.
“Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17)
“Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit./ Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire” (Romani 10:9,10)
Deci, botezatul trebuie să mărturisească, iar un exemplu biblic de botez poate fi găsit în pasajul din Faptele Apostolilor:
“Atunci, Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus./ Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat?”/ Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”/ A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.” (Fapte 8:35-38)
În concluzie, pentru a fi beneficiarul acestei mântuiri, trebuie să credem în Iisus Hristos ca singurul Mântuitor. Apostolul Pavel spunea:
“În nimeni altul nu este mântuire, căci nu* este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Fapte 4:12)

Both comments and pings are currently closed.