GDPR

1. Informaţii Generale
a) Introducere
Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.
b) Operatorul
Noi, PRIMĂRIA SECUSIGIU cu sediul în comuna Secusigiu, str. Principală, nr. 275, judeţul Arad, România, reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.
c) Responsabil de protecție a datelor
Puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment prin completarea unei cereri în scris depusă la registratura instituţiei sau la adresa de e-mail: primariasecusigiu@yahoo.com.
2. Informaţii cu privire la Procesare
a) Inregistrarea persoanelor vizate
Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularelor tipizate în scopul desfăşurării activităţii instituţiei în slujba cetăţenilor.
Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.
b) Scopul prelucrarii
Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare a persoanelor vizate și în timpul tuturor __________________, de asemenea, în scopul înregistrarerea cererilor, întocmirea şi eliberarea de documente specifice Resurselor Umane; înregistrarerea cererilor, întocmirea şi eliberarea de documente specifice Stării Civile; înregistrarerea cererilor, întocmirea şi eliberarea de documente specifice Registrului Agricol; înregistrarerea cererilor, întocmirea şi eliberarea de documente specifice activităţii de Urbanism şi amenajarea teritoriului; înregistrarerea cererilor, întocmirea şi eliberarea de documente specifice activităţii de Asistenţă Socială; înregistrarerea cererilor, întocmirea şi eliberarea de documente specifice activităţii de Taxe şi Impozite; întocmirea şi eliberarea de documente specifice Executărilor Silite; înregistrarerea cererilor, întocmirea şi eliberarea de documente specifice activităţii de PSI-SVSU; întocmirea de documente specifice activităţii Bibliotecii Comunale; întocmirea şi eliberarea de documente specifice activităţii de achiziţii publice; întocmirea documentelor necesare activităţii de secretariat/relaţii cu publicul la nivelul Primăriei; întocmirea documentelor necesare activităţilor Fondului Funciar, cât şi a legilor proprietăţii, soluţionarea cererilor efectuate în baza Legii 15/2003, înregistrarea cererilor şi a ofertelor privind vânzarea terenurilor conform Legii 17/2014.
De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, telefon sau poștă.
In scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice sau de la alte instituţii de stat abilitate să proceseze date cu caracter personal. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu persoanele vizate, care reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în activitate. Datele colectate și stocate ne ajută să aflăm mai multe despre interesele și nevoile dvs. Acest lucru ne permite să le luăm în considerare și să acționăm în consecință.
În cazul în care ne-ați dat consimțământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.
c) Beneficiarii datelor
Transferurile de date cu caracter personal se efectuează către instuţii de stat, conform legislaţiei naţionale în vigoare, care prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor. Pentru mai multe informații despre protectia corespunzătoare a transferului internațional de date sau a copiei acestora, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: primariasecusigiu@yahoo.com.
d) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora
Furnizarea următoarelor date este necesară pentru înregistrarerea cererilor, întocmirea şi eliberarea de documente specifice Resurselor Umane; înregistrarerea cererilor, întocmirea şi eliberarea de documente specifice Stării Civile; înregistrarerea cererilor, întocmirea şi eliberarea de documente specifice Registrului Agricol; înregistrarerea cererilor, întocmirea şi eliberarea de documente specifice activităţii de Urbanism şi amenajarea teritoriului; înregistrarerea cererilor, întocmirea şi eliberarea de documente specifice activităţii de Asistenţă Socială; înregistrarerea cererilor, întocmirea şi eliberarea de documente specifice activităţii de Taxe şi Impozite; întocmirea şi eliberarea de documente specifice Executărilor Silite; înregistrarerea cererilor, întocmirea şi eliberarea de documente specifice activităţii de PSI-SVSU; întocmirea de documente specifice activităţii Bibliotecii Comunale; întocmirea şi eliberarea de documente specifice activităţii de achiziţii publice; întocmirea documentelor necesare activităţii de secretariat/relaţii cu publicul la nivelul Primăriei; întocmirea documentelor necesare activităţilor Fondului Funciar, cât şi a legilor proprietăţii, soluţionarea cererilor efectuate în baza Legii 15/2003, înregistrarea cererilor şi a ofertelor privind vânzarea terenurilor conform Legii 17/2014.
Datele colectate în cadrul procesului de înregistrare a persoanelor vizate sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale deoarece aceste date sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.
Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru va avea consecințe asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu contribuabilul cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 literele c), e) şi f) GDPR.
3. Drepturile dumneavoastră
Ca si persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR.
Aceste drepturi sunt următoarele:
• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR);
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR);
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR);
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR);
• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR);
• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR);
• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR);
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.