Grupul de Acţiune Locală Lunca Mureşului de Jos

APEL DE SELECŢIE
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Lunca Mureşului de Jos”
Anunţă lansarea Apelului de Selecţie pentru Măsurile:
Măsura 41.111 – „ Formare profesională pentru tinerii fermieri si fermele de semisubzistenţă”;
Măsura 41.121 – „ Modernizarea exploataţiilor agricole”;
Măsura 41.123 -„ Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”; Măsura 41.125 – „ îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”; Măsura 41.312 -„ Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderilor – „încurajarea activităţii turistice”;
Măsura 41.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor,îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii Masiva;421 – „Implementarea proiectelor de cooperare”.
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 5 Data publicării: 4 noiembrie 2013
1. Data lansării Apelului de Selecţie: 5 noiembrie 2013
2. Data limită de depunere a proiectelor: 9 decembrie 2013 respectiv 30 decembrie 2013 – pentru Măsura 421
3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor aferente Măsurilor lansate în sesiune se va face la sediul GAL “Lunca Mureşului de Jos”din Oraşul Pecica, str.2, nr. 148, în intervalul orar 09:00 – 12:00 iar solicitantul va depune proiectul în 3 exemplare (1 original şi 2 copii conform cu originalul).
4. Fondul disponibil, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect:
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.111 – „Formare profesională pentru tinerii fermieri şi fermele de semisubzistenţă” este de 18.000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii 41.111 este de 6.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole” este de 141.060 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii 41.121 este de 40.000 euro iar suma minimă este de 5.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.123 – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere” este de 400.000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii 41.123 este de 200.000 euro iar suma minimă este de 5.000 euro
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.125 – „îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii şi silviculturii” este de 57.060 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii 41.125 este de 57.060 euro iar suma minimă este de 5.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.312 – „Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de micro-intreprinderi” este de 165.270,64 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii 41.312 este de 70.000 euro iar suma minimă este de 5.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.313 – „încurajarea activităţii turistice” este de 220.026 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii 41.313 este de 150.000 euro iar suma minimă este de 5.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” este de 29.468 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii 41.322 este de 29.468 euro iar suma minimă este de 5.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare” este de 60.000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii 421 este de 20.000 euro iar suma minimă este de 5.000 euro.
5. Potenţialii beneficiari vor depune odată cu Cererea de Finanţare şi Declaraţia -ANEXA 1 la prezentul document, prin care se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către ei.
6. Documente justificative: Documentele justificative necesare se găsesc pe site-ul www.apdrp.ro pentru versiunea Ghidului Solicitantului valabilă la data lansării Apelului de Selecţie.
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate: Proiectul propus trebuie să se încadreze în priorităţile din Planul de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală “Lunca Mureşului de Jos”. Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului, în Fişa Măsurii pentru care
7. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL este disponibilă pentru fiecare măsură pe site-ul GAL “Lunca Mureşului de Jos” www.galluncamuresuluideios.ro.
8. în cazul departajării între două sau mai multe proiecte cu punctaj egal, depuse pe aceeaşi Măsură, vor fi selectate cu prioritate cele care au o valoare mai mică a cofinanţării publice (ajutor comunitar şi naţional), până la atingerea sumei maxime disponibile a fondurilor nerambursabile.
9. Data şi modul de anunţare a rezultatelor: GAL “Lunca Mureşului de Jos” va notifica în scris toţi solicitanţii privind rezultatul evaluării cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul Asociaţiei GAL “Lunca Mureşului de Jos” în baza Raportului de Selecţie Intermediar. Contestaţiile privind rezultatele procesului de selecţie pot fi depuse, în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

Informaţii suplimentare la sediul GAL: Adresa – oraş Pecica jud. Arad str 2 nr 148  Tel 0257_468 323 / Fax 0257_468 633 / www.galluncamuresuluidejos.ro

Both comments and pings are currently closed.