Grupul de Acţiune Locală Lunca Mureşului de Jos LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

Grupul de Acţiune Locală „Lunca Mureşului de Jos” anunţă public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER după cum urmează:
AL DOILEA APEL DE SELECŢIE A PROIECTE LEADER pentru următoarele măsuri:
MĂSURA 411.11 “Formare profesională, informare si difuzare de cunoştinţe”
Data lansării: 01.02.2013
Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 2/2012-411.11
Depunerea proiectelor: 01.02.2013- 15.02.2013 – depunere la termen
Suma minima: 3.000 euro; Suma maxima: 18.000 euro
MĂSURA 411.42 „Înfiinţarea grupurilor de producători se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol si forestier”
Data lansării: 01.02.2013
Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 3/2012-411.42
Depunerea proiectelor: 01.02.2013 – 15.02.2013 depunere la termen
Suma minima: 5.000 euro; Suma maxima: 40.000 euro
SE PRELUNGEŞTE APELUL DE SELECTIE PENTRU URMĂTOARELE MASURI:
MĂSURA 411.25 a “îmbunătăţirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”
Data lansării: 20 decembrie 2012
Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 4/2012-411.25 a
Se prelungeşte data de depunere a proiectelor: 15.03.2013 – data limita de depunere, orele 16.00
Suma minima: 5.000 euro; Suma maxima: 100.000 euro
MĂSURA 413.22 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de baza pentru economia si populaţia rurala si punerea în valoare a moştenirii rurale”
Data lansării: 20 decembrie 2012
Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 5/2012-413.22
Se prelungeşte data de depunere a proiectelor: 15.03.2013 – data limita de depunere, orele 16.00;
Suma minima: 5.000 euro; Suma maxima: 80.000 euro
SE CONTINUA APELURILE DE SELECŢIE LA MASURILE URMĂTOARE:
MĂSURA 411.22 „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii”
Data lansării: 15 decembrie 2012
Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 6/2012-411.22
Depunerea proiectelor: 15.12.2012-15.03.2013 – data limita de depunere , orele 16.00
Suma minima: 5.000 euro; Suma maxima: 55.000 euro
MĂSURA 411.23 ..Creşterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere”
Data lansării: 15 decembrie 2012
Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 7/2012-411.23
Depunerea proiectelor: 15.12.2012- 15.03.2013 – data limita de depunere, orele 16.00
Suma minima: 5.000 euro; Suma maxima: 200.000 euro
MĂSURA 413.12 „Sprijinirea pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”
Data lansării: 15 decembrie 2012
Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 8/2012-413.12
Depunerea proiectelor: 15.12.2012 – 15.03.2013 – data limita de depunere, orele 16.00
Suma minima: 5.000 euro; Suma maxima: 200.000 euro
MĂSURA 413.13 „Încurajarea activităţilor turistice”
Data lansării: 15 decembrie 2012
Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 9/2012-413.13
Depunerea proiectelor: 15.12.2012- 15.03.2013 – data limita de depunere, orele 16.00
Suma minima: 5.000 euro; Suma maxima: 200.000 euro
Fondurile disponibile pentru finanţarea cererilor sunt publicate în apelul de selecţie proiecte, postate pe site – ul www.galluncamuresuluidejos.ro.
Proiectele finanţate se vor implementa în mod obligatoriu în teritoriul Grupului de Acţiune Locală Microregiunea „Lunca Mureşului de Jos” şi vor fi dezvoltate în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului, aşa cum sunt reflectate în Planul de Dezvoltare Locală.
Teritoriul GAL „Lunca Mureşului de Jos”: Oraşul Pecica şi comunele: Peregu Mare, Semlac, Seitin, Dorobanţi, Iratoşu, Şagu Vinga, Frumuşeni, Vladimirescu, Secusigiu, Felnac, Zădăreni, Sanpetru Mare, Saravale.
Proiectele se vor întocmi conform specificaţiilor Ghidului solicitantului aferent fiecărei măsuri. Documentele necesare sunt disponibile în format electronic pe site-urile www. apdrp.ro, www.galluncamuresuluidejos.ro şi la sediile primăriilor din teritoriul GAL, precum şi la sediul GAL din Pecica str.2 nr.148.
Selecţia proiectelor se va face pe baza criteriilor de selecţie de către Comitetul de Selecţie GAL’Lunca Mureşului de Jos” în baza documentelor specifice emise de APDRP şi a Planului de Dezvoltare Locală a microregiunii.
Criteriile sunt disponibile la sediul GAL „Lunca Mureşului de Jos” precum şi la sediile primăriile din teritoriul GAL, respectiv pe site – urile www.apdrp.ro. www.galIuncamuresuluidejos.ro.
CONTACT: Microregiunea GAL „Lunca Mureşului de Jos”
Adresa: Pecica str.2 nr.148 CP 317235;Telefon fix: 0257 468 323/int.28;Telefon mobil: 0745855633 (orele 10.00 – 18.00)
e-mail: galluncamuresului@yahoo.ro; web: www.galIuncamuresuluidejos.ro.

Both comments and pings are currently closed.