În atenția cetățenilor!

Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau  înstrăinează, după caz, clădire, teren, mijloc de transport,  are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la Serviciul de impozite şi taxe al Primăriei,  în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. Contribuabilii care se află în oricare din aceste situaţii şi au dobândit clădiri, terenuri, mijloc de transport în cursul anului, sunt rugaţi să depună la Serviciul Impozite şi Taxe declaraţie fiscală, împreună cu copia actului de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, donaţie, succesiune etc) şi a actului de identitate.
De asemenea, conform noilor reglementări din codul fiscal aferenet anului 2016, până la data de 31 martie anul curent, persoanele care dețin clădiri cu destinație nerezidențială sunt obligate să se prezinte la Primărie pentru a depune declarațiile aferente, necesare calcului diferențiat al impozitului, după destinația clădirii, respectiv rezidențială sau destinată scopurilor economice.
Primăria Secusigiu
Serviciul Impozite şi Taxe

Both comments and pings are currently closed.