În atenția cetățenilor:Detaliile noului cod fiscal pregătit pentru 2016

Există o mulțime de taxe care cresc! Persoanele fără venituri vor fi obligate, cu câteva excepţii, să depună de anul viitor la ANAF o declaraţie prin care li se va stabili ce sumă au de plătit pentru contribuţia pentru sănătate (CASS), potrivit noului Cod Fiscal. Până acum persoanele care nu realizau venituri nu erau obligate să depună la fisc o declaraţie, iar pentru a beneficia de servicii medicale în sistemul public, acestea plateau CASS-ul pe şase luni în urmă. Contribuţia la sănătate pentru persoanele fără venituri va fi calculată dup[noul cod fiscal luându-se ca bază salariul minim pe economie, acestea urmând să plătească 792 de lei pe an. În principiu, obligativitatea depunerii declaraţiei va atrage după sine şi sancţiuni, nefiind exclus reprezentanții fiscali ai statului să ajungă chiar la executări silite.
Persoanele fără venituri vor trebui să plătească lunar CASS, în valoare de 5,5% din salariul minim brut pe ţară. Adică 66 de lei pe lună, respectiv 792 de lei pe an, în condiţiile în care acea persoană nu încasează niciun ban. Contribuţia este calculată în funcţie de salariul minim brut de 1.200 de lei, anunţat de guvern pentru 2016
În prezent, Codul Fiscal prevede că plătesc CASS persoanele care “doresc” să aibă calitatea de asigurat, adică să beneficieze de sistemul public de sănătate. În varianta Codului Fiscal, ce va fi aplicat din 2016, se prevede, la articolul 180 alin (1), obligaţia clară a persoanelor fizice fără venituri de a plăti CASS.
“ (1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse, datorează, lunar, contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie. (2) Contribuţia prevăzută la alin. (1) se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară şi se datorează pe toată perioada în care sunt încadrate în această categorie”, se arată în Codul Fiscal ce va intra în vigoare din 2016
De anul viitor, persoanele care nu realizează venituri vor fi obligate să depună la ANAF o declaraţie. Astfel Fiscul va putea urmări dacă şi-au plătit CASS-ul.
Termenul pentru depunerea acestei declaraţii este de 15 zile de la data la care persoana se încadrează în categoria celor care nu au venituri şi au obligaţia să se asigure.
Totuşi, în cazul în care persoana nu depune această declaraţie în termenul prevăzut de lege şi nici nu efectuează plata, dacă aceasta are nevoie de servicii medicale, are posibilitatea depunerii declaraţiei de înregistrare la data solicitarii înregistrării în categoria asiguraţilor. În acest caz, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea, se calculează prin aplicarea cotei de 5,5% asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară.
Așadar, persoane fizice ce nu realizează venituri şi nici nu se încadrează în categoria persoanelor scutite la plata contribuţiei CASS vor plăti din 2016 Cass. Pentru această categorie de persoane, prevederile de la art. 180 din noul Cod fiscal obligă aceste persoane la plata contribuţiei de sănătate. Pentru aceste categorii, baza de calcul a contribuţiei la sănătate este chiar salariul minim brut pe ţară. Presupunând că în anul 2016 salariul minim brut pe ţară creşte de la suma de 1050 lei la suma de 1200 lei, sumă discutată în prezent, contribuţia lunară la sănătate este de 1200 x 5,5%, respectiv 66 lei/lună. Într-un an, valoarea acestei contribuţii datorate este de 66 lei x 12 luni = 792 lei.
La plata CASS vor fi obligate și persoanele cetățeni români care lucrează în străinătate,dar au domiciliul în România!
Cu alte cuvinte, toată lumea este obligată prin noul cod fiscal să plătească CASS indiferent dacă are sau venituri și chiar dacă lucrează în străinătate. Guvernul reușește astfel să pună noi taxe împovărătoare pentru români.

Both comments and pings are currently closed.