În atenţia fermierilor!

20 MAI- 18 IULIE 2014- Sesiune de depunere de proiecte pe MĂSURA 121 MODERNIZAREA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă lansarea în perioada 20 mai – 18 iulie 2014  a unei noi sesiuni de  CERERI DE PROIECTE  pe Măsura 121 din cadrul PNDR -MODERNIZAREA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE- FERME DE FAMILIE
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune cuprinsa intre 2 și 50 UDE, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de:
• 125.000 euro pentru fermele de familie;
• 2.000.000 euro pentru îndeplinirea standardelor;
• 2.000.000 euro pentru construcţii-montaj, din sectorul zootehnic;
• 1.000.000 euro pentru construcţii-montaj, din sectorul vegetal;
• 1.000.000 euro pentru achiziţii de utilaje (echipamente), din sectorul zootehnic;
• 700.000 euro pentru achiziţii de utilaje, din sectorul vegetal.
Informăm cetăţenii interesaţi că Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (ICEADR), instituţie subordonată Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, asigură consultanţă on-line pentru proiectele-tip întocmite pentru fermierii mici şi mijlocii.
Pentru a consulta proiectele tip realizate de ICEADR, vă rugăm să accesţi pagina web www.iceadr.ro, pagina de prezentare –PNDR Măsura 121 – PROIECTE TIP.
Informaţii în detaliu asupra acestui program de finanţare (Ghidul solicitantului şi anexe) pot fi accesate pe pagina oficială a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit  www.apdrp.ro, Secţiunea: Acasă >> Informatii Generale >> Investitii prin PNDR >> Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole >> Măsura 121 .

Both comments and pings are currently closed.