ÎN ATENŢIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI – PERSOANE FIZICE – CARE VOR SĂ COMERCIALIZEZE PRODUSE DIN PRODUCŢIA PROPRIE

Conform Legii nr. 145/2014, începând cu data de 1 MAI 2015, producătorii agricoli persoane fizice pot comercializa produsele agricole din producţia proprie doar după obţinerea unui atestat de producător şi a unui carnet de comercializare eliberate de către Primăria Comunei.
Atestatul de producător este valabil 1 an calendaristic şi se vizează semestrial, iar în cazul furtului, distrugerii sau pierderii acestuia, titularul este obligat să anunţe în termen de 24 de ore unitatea de poliţie cea mai apropiată, urmând a i se elibera, la cerere, un duplicat al atestatului având aceeaşi valabilitate cu a atestatului iniţial.
CONDIŢII NECESARE PENTRU ELIBERAREA ATESTATULUI DE PRODUCĂTOR:
1.Obţinerea avizului consultativ
2.Depunerea unei cereri tip la Primăria Comunei, însoţită de o copie a BI/CI şi de avizul consultativ.
Atestatul se eliberează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.
CONDIŢII NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARNETULUI DE COMERCIALIZARE a produselor din sectorul agricol:
1.Deţinerea unui atestat de producător valabil;
2.Depunerea unei cereri tip la Primăria Comunei, însoţită de o copie a BI/CI şi de o copie a atestatului.
Carnetul se eliberează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii şi este necesar atât pentru transportul produselor de la locul de deţinere pâna la locul comercializării, cât şi în cazul comercializării, funcţionând ca un chitanţier cu foi autocopiative detaşabile, din care prima filă se remite cumpărătorului, cea de a doua rămâne la vânzător, iar cea de a treia rămâne ataşată la carnet. În termen de 15 zile lucrătoare de la completarea ultimei file a carnetului, acesta se predă Primăriei Comunei.
În cazul furtului, distrugerii sau pierderii acestuia, titularul este obligat să anunţe în termen de 24 de ore unitatea de poliţie cea mai apropiată, urmând a i se elibera, la cerere, un alt carnet de comercializare.

Both comments and pings are currently closed.