Informaţii utile privind înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmeşte la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul. Declaraţia de deces, pentru situaţia în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege; în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite (persoane îndreptăţite sunt cele care justifică acest lucru prin: contract de întreţinere, testament, rentă viageră sau alte cazuri asimilate celor menţionate).

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat, declaraţia se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. În aceste cazuri, înregistrarea se face în baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.

În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal de 48 de ore, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declaraţia se face în scris, arătând motivele întârzierii.

Odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte:

a)certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea,  sigiliul/ştampila  unităţii  sanitare,  în  care trebuie consemnată  cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;

 b)certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz; 

c)actul de identitate al decedatului;

d)livretul militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat; 

e)fotocopia actului de identitate al declarantului.

În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

Primăria Comunei Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.