MASURI PENTRU COMBATEREA INCENDIILOR LA MIRIŞTI, LANURI, VEGETATIE USCATA ŞI FONDUL FORESTIER

1.Se interzice arderea miristilor, a vegetatiei lemnoase şi ierboase, indiferent de destinatia terenului şi de detinator, inclusiv de pe terenurile limitrofe cailor de comunicaţie:
2.Arderea miristii se face cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:
-condiţii meteorologice fara vânt;
-parcelarea miristii în suprafete de maxim 10 ha, prin fâşii arate;
-izolarea zonei de ardere fata de caile de comunicaţie, constructii, culturi agricole vecine, fond forestier;
-desfasurarea arderii numai pe timp de zi;
-supravegherea focului până la stingerea acestuia;
-asigurarea în cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterene cu apă, a mijloacelor de tractare.
3.Persoanele care observă un incendiu au obligatia de a anunta de urgenta prin orice mijloace serviciile SVSU Secusigiu (tel: 0760/241211) sau în caz de incendiu major la tel.112 sau politia locală şi sa ia masuri dupa posibilitatile sale pentru limitarea şi stigerea incendiului.
4.În cazul incendiilor produse la paduri, plantatii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fânete, persoanele aflate în apropiere au obligaţia sa intervina imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi stigerea acestora.
5.Restrictionarea efectuarii, în anumite intervale din timpul zilei a unor lucrari care creează condiţii  favorizante pentru producerea de incendii.
Nerespectarea masurilor aratate mai sus se pedepseste conform Legii nr.307/2006
SVSU SECUSIGIU

Both comments and pings are currently closed.