MODIFICĂRI LEGISLATIVE REFERITOARE LA BENEFICIARII DE TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚE

Informăm cetățenii asupra apariției OUG nr 14/2016 prin care a fost modificat criteriul referitor la vârsta copiilor care pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță.
Astfel, în prezent toți copiii care sunt înscriși la grădiniță  și frecventează regulat grădinița pot beneficia de tichetul social, dacă venitul net pe membru de familie este mai mic de 284 lei. În calculul venitului net intră numai veniturile din salarii, pensii,  indemnizații creștere copii, pensii de întreținere/ urmaș, fără să intre în calcul alocațiile de stat, bursele școlare, prestații sociale, ajutor social, ajutoare de stat sau  alte subvenții care nu au titlu de venituri salariale.
Precizăm că în forma inițială a Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, erau eligibili numai copiii înscriși la grădiniță cu vârste între 3 ani și 6 ani, limitându-se accesul la stimulent pentru copiii care frecventează regulat grădinița și nu au împlinit 3 ani, respectiv, cei care împlineau 6 ani pe parcursul lunilor de grădiniță, dreptul la stimulent  înceta  după împlinirea vârstei de 6 ani.
Potrivit OUG nr 14/2016 este permisă depunerea dosarelor pentru acordarea stimulentului  și pentru anul școlar în curs- în termen de 30 zile lucrătoare  (până la finalul anului școlar). Precizăm că tichetul social are valoarea de 50 lei/ lună și  se poate primi numai începând cu luna în care părintele depune la sediul Serviciului Social solicitare.
Dosarul pentru acordarea stimulentului educațional sub forma tichetului social pentru grădiniță  conține următoarele documente : Adeverințe de salarii din luna anterioară (aprilie sau mai 2016), ultimul cupon de pensii, cupon / extras de cont privind  alocațiile de stat ale copiilor, copii ale actelor de identitate / certificate de naștere  pentru toți membrii familiei, adeverințe ANAF.
Formularul de Cerere- declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional se oferă gratuit.
Primăria Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.