Proiectele Primariei

Proiectele de investiții implementate în mandatele primarului Cheșa Ilie au reprezentat pentru comuna Secusigiu  oportunități de dezvoltare, de progres și modernizare.

 Proiecte de asfaltare puse în execuție, lucrări de amenajare trotuare pavate, investiții în modernizarea unor ins-tituții publice, finalizarea lucrărilor la Gospodăria de apă, iluminat public gestionat exemplar, parcuri și locuri de joacă pentru copii, investiții în școli și grădinițe, în cămine culturale, dar și un pachet consistent de proiecte câștigate pe fonduri europene sau naționale, unele finalizate, altele în implementare,dar și multe proiecte pentru anii următori. 

Toate acestea, precum și ritmul de implementare a investițiilor, ne face să spunem, fără drept de tăgadă, că Secusigiul este o comună cu investiții publice puse în practică an de an, o comună cu perspective bune pentru viitor.

 Fiecare an bugetar a însemnat și noi investiții pentru comună, cu impact în îmbunătățirea condițiilor de urbanism și a calității vieții cetățenilor.

Exact așa cum și-a dorit primarul Cheșa Ilie, care ne spunea la un moment dat:

 „Când am preluat primul mandat de primar, mi-am asumat un lucru: dezvoltarea comunei Secusigiu.

  Am făcu acest lucru conștient fiind de ceea ce implică o asemenea responsabilitate, dar am știut că dacă vrei ceva în viață, atunci se și poate.

 Ca atare, împreună cu echipa de la Primărie, prin multă muncă și multe ore suplimentare, de documentare, informare și pregătire, s-a reușit de-alungul anilor implementarea unor investiții publice utile și necesare comunității, precum și câștigarea unor proiecte de investiții pe fonduri  europene și naționale prin care să putem asigura o dezvoltare durabilă și sustenabilă a comunei noastre. 

Mai este încă de lucru, iar din acest punct de vedere, avem în pregătire un nou set de noi proiecte pe care doresc să le văd implementate, proiecte care să aducă încă un plus Comunei noastre. 

Doar astfel, prin accesarea de noi și noi linii de finanțare putem să aducem investiții mari în comună, știut fiind că din bugetul local nu se pot face lucrăi majore de modernizare și dezvoltare a comunei. 

Accesarea fondurilor europene, naționale sau de la Consiliul Județean, rămâne o proritate a mea  și pe viitor!”

Concluzia? Comuna Secusigiu continuă pe aceeași linie de dezvoltare, imediat ce se închide un șantier se deschide altul, imediat ce se închie un proiect se trece la următorul. 

Administrația noastră locală reușește să țină acelaș ritm de mulți ani și nu dă semne că este obosită. Dimpotrivă, apar noi investiții la orizont. 

Să continuăm împreună pentru binele 

Comunei Secusigiu

În fiecare an s-au făcut investiții pentru comunitate

Lucrarile de pavare finalizate

Un alt proiect câștigat și semnat de primarul Cheșa Ilie este cel pe fonduri europene prin care avem asigurată finanțarea pentru continuarea programului de amenajare trotuare pavate în localitățile comunei Secusigiu, un program de modernizare a infrastructurii pietonale.

În zona centrală din Secusigiu s-au realizat lucrările de pavare, prin amenajarea perimetrului  centrului civic, mai precis a zonelor adiacente platoului din fața Primăriei. 

Lucrările au fost finalizate( pavare platou și trotuare) fiind amenajate și perimetrele zonelor verzi. 

Imaginile vorbesc de la sine.

Se lucrează la modernizarea de școli și grădinițe

Procesul Verbal si Anunt colectiv

Proces verbal si Anunt Colectiv

ANUNȚ PUBLIC

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU

ROMÂNIA, jud. Arad com. Secusigiu 275 cp 317285 Tel./Fax 0257-411320; 0257-411303

E-mail:primariasecusigiu@yahoo.com Site: www.primariasecusigiuar.ro

Nr. 2924 din 17.06.2020

ANUNȚ PUBLIC

PRIMĂRIA SECUSIGIU având sediul în localitatea Secusigiu nr. 275, titular al planului /programului AMENAJAMENT PASTORAL, Localitatea SECUSIGIU, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, primarul comunei Secusigiu aduce la cunoștință publică prima versiune a planului/ programului care poate fi consultat pe pagina web a primăriei Secusigiu – www.primariasecusigiuar.ro. Persoanele fizice și juridice pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii la sediul primăriei.

Notă : ANUNȚ LA DEPUNEREA NOTIFICĂRII – art. 9 alin (1) și art. 29 alin (2) la HG 1076/2004

PRIMAR

CHEȘA ILIE

ANUNT – Privind combaterea buruienii Ambrosia

În Conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018:

Art. 1. – (1) Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigații si ai bazinelor piscicole au obligația sa desfășoare lucrări de prevenire, combatere si distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezentei pe terenurile intravilane sau extravilane.
(2) In scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.
(3) Beneficiarii lucrărilor de construcții au obligația ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.

IMPORTANT !!! HOTĂRÂREA NR. 14 DIN 12.03.2020 PRIVIND MĂSURILE ADOPTATE ÎN CADRUL SEDINȚEI EXTRAORDINARE A CJSU ARAD – PRIVIND MĂSURI DE PREVENȚIE A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUS

Hotararea-CJSU-14-din-12.03.2020

ANUNT

SC RETIM ECOLOGIC SEVICE SA VĂ INFORMEAZĂ,
PROGRAMUL DE COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE (SAC GALBEN) PENTRU SEMESTRUL I 2020
DEȘEURILE RECICLABILE SE VOR RIDICA ÎN FIECARE JOI
DIN TOATE LOCALITĂȚILE COMUNEI SECUSIGIU DUPĂ CUM URMEAZĂ :
16 IANUARIE 2020
30 IANUARIE 2020
13 FEBRUARIE 2020
27 FEBRUARIE 2020
12 MARTIE 2020
26 MARTIE 2020
09 APRILIE 2020
23 APRILIE 2020
07 MAI 2020
21 MAI 2020
04 IUNIE 2020
18 IUNIE 2020
PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU

Primaria Secusigiu organizeaza concurs de recrutare functionari publici in data de 3.02.2020

ANUNT CONCURS

rezultat proba scrisa – proba scrisa- 4.05.2020

POSTARE SITE rez finale – 7.02.2020

 

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă
Data de sustinere a probei scrise: 03.02.2020, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Secusigiu, judeţul Arad

Inspector
Descriere post
Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: CASIERIE ȘI EXECUTĂRI SILITE

-conditii de participare

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

  • Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului

Pentru informatii suplimetare consultati fisierul atasat!

persoana de contact: Dan Lorena Danina 0760241219