Referitor la ajutoarele pentru încălzirea locuinţei

Fiecare familie îndreptăţită  poate depune cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului  pentru încălzirea locuinţei  cu  lemne , formular care va fi  primit  de la  primărie
-cererea şi declaraţia pe propria răspundere vor fi completate cu datele solicitate de formular şi va cuprinde şi declaraţia privind bunurile cuprinse în anexa  din oug.70/2011, anexa afişată la sediul primăriei,  iar  la  aceasta vor fi ataşate şi acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei     ( respectiv – adeverinţe de salariu din care rezultă venitul net realizat în luna anterioară, bonuri de masă)
– cupon de pensie  pentru pensionari; – taloane de alocaţie de stat pentru copii; – taloane indemnizaţie şomaj pentru şomeri; – taloane indemnizaţie creştere copil în cazul persoanelor aflate în concediu pentru creşterea copilului până la 2 ani)
-se vor prezenta la completarea cererii buletinele de identitate ale tuturor membrilor familiei, certificate de căsătorie şi certificatele de naştere pentru copiii care nu au buletin şi deasemenea copii xerox după toate aceste acte de identitate pentru a rămâne la dosar
-persoanele cu vârsta peste 16 ani care nu realizează nici un venit trebuie să prezinte dovadă de la administraţia Finanţelor Publice  Arad din care rezultă că nu realizează venituri impozabile
– adeverinţă de la registrul agricol
-certificat fiscal de la compartimentul impozite şi taxe
-in cazul detinatorilor de autoturisme – copie civ, talon
-toate acestea vor fi depuse la Primărie în vederea stabilirii cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu  lemne
Primăria Comunei Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.