SISTEM INFORMATIC PENTRU GESTIONAREA REGISTRULUI AGRICOL ELECTRONIC ÎN JUDEŢUL ARAD – cod SMIS 48375

sigle

– proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Primăria Secusigiu , în parteneriat cu Consiliul Judeţean Arad a derulat proiectul “Sistem Informatic Pentru Gestionarea Registrului Agricol Electronic în Judeţul Arad “, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, Axa Prioritară 3 – „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 – „Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice ”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Proiectul a fost implementat în oraşele, Ineu, Nădlac, Pâncota, Pecica, Sebiş şi în comunele Apateu, Cermei, Covăsânţ, Fântânele, Pilu, Secusigiu, Semlac, Şepreuş, Şicula, Şiria, şi la Consiliul Judeţean Arad, şi a avut o durată de 23 de luni.

Obiectivul principal al proiectuluia fost achiziţionarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic în judeţul Arad, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementare a soluţiilor software.

În urma implementării proiectului se anticipează punerea în funcţiune la nivelul tuturor Unităţilor Administrativ Teritoriale partenere a unui sistem informatic integrat care să ofere cetăţenilor, mediului de afaceri şi administraţiei publice locale accesul la servicii electronice moderne şi transparente în domeniul administrării teritoriului agricol şi a asistării activităţilor curente de la nivelul administraţiei publice locale.

Valoarea totală şi eligibilă a proiectului este de 3.171.565.00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.108.134,00 lei (2.695.830,00 lei – FEDR şi 412.304,00 lei – Buget Naţional).

Detalii suplimentare se pot obţine de la:

Gabriela CHIRICHEU

Manager proiect

Tel. / Fax 0357.731.296

e-mail: directiaprogramedezvoltarecja@gmail.com

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Both comments and pings are currently closed.