SPRE INFORMARE!

Primarul comunei Secusigiu anunţa publicul, autorităţile interesate și proprietarii terenurilor despre intenţia de actualizare-revizuire a P.U.G.-ului si R.L.U. aferent, comunei Secusigiu, jud. Arad
Actualizarea-revizuirea PUG este obiectiva, având în vedere ca P.U.G.-ul actual cu termen de valabilitate prelungit, conform legislaţiei in vigoare, isi va pierde valabilitatea in 29. septembrie 2015.
P.U.G.-ul are un caracter director, strategic si de reglementare si reprezintă principalul instrument de planificare operationala, constituind baza legala pentru realizarea programelor si acţiunilor de dezvoltare ale comunei.
In data de 04.06.2013, ora 11:00, 1a sediul Primăriei Secusigiu, Secusigiu nr.275, se organizează o intalnire cu publicul interesat de actualizarea PUG-ului.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este GRECU DIANA, Primăria Secusigiu, tel.0257411320, 0756043266, fax 0257411303, e-mail: primariasecusigiu@yahoo. com.
Cei interesaţi pot trimite la sediul Primăriei Secusigiu comentarii, observaţii si propunerii sau pot exprima nevoi in termen de maxim 25 zile de la data prezentului anunţ.
Răspunsul la observaţiile transmise se vor post ape site-ul primăriei si se vor afişa la sediul primăriei in maximum 35 zile de la data prezentului anunţ.

Both comments and pings are currently closed.