SVSU Secusigiu vă aduce la cunoștință!

Întrucât primăvara se apropie cu paşi repezi, vegetaţia uscată rezultată din salubrizare şi alte activităţi gospodăreşti nu va întârzia să apară. Arderea acestor deşeuri vegetale constituie o activitate cu risc ridicat de producere a incendiilor. Pentru a preveni producerea unor evenimente ce pun în pericol viaţa, sănătatea şi bunurile persoanelor vă aducem la cunoştinţă următoarele măsuri care trebuie sa le aveţi în vedere la arderea vegetaţiei uscate:
• Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;
• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
• Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare ;
• Arderea vegetaţiei uscate se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc acordat in urma întocmirii documentaţiei prealabile de către Garda de Mediu.
• Trebuie acordată o atenţie sporită şi coşurilor de fum  care, după lunga utilizare în perioada iernii ar putea fi pline cu funingine ce se poate aprinde.
Încălcarea prevederilor cu privire la focul deschis, susmenţionate precum şi nesesizarea acestor încălcări autorităţilor abilitate, atrage după sine răspunderea contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu actele normative în vigoare.
În încheiere, vă îndrumăm ca, în prejma sărbătorilor pascale să nu lăsaţi lumânările aprinse, nesupravegheate şi în apropierea materialelor inflamabile.
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
vă urează sărbători fericite.

Both comments and pings are currently closed.