SVSU Secusigiu vă atenționează – Măsuri pentru combaterea incendiilor de vegetație uscată!

1.Interzicerea arderii vegetaţiei uscate, lemnoase sau ierboase pe perioadele de primăvară, caniculă şi secetă prelungită, indiferent de destinaţia terenului şl de deţinător, inclusiv de pe terenurile limitrofe căilor de comunicaţie;
Nu se ard tufărişurile, stuful, miriştile sau vegetaţia ierboasa fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă-conf. Legea Mediului (OUC, l95/2005 + L 265/2006);
2. După obţinerea! acceptului (aviz) autorităţii competente de protecţie a mediului, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale (conf. O.M.A. 1. nr. 579/2008):
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
f) asigurarea, pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha, a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha. a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
3. Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei: (conf. O.M.A.I 579/2008);
4. Persoanele care observă un incendiu au obligaţia de a anunţa prin orice mijloc serviciile de urgenţă-tel.112, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitare şi stingere a incendiului;
5. În cazul incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe, persoanele aflate în apropiere au obligaţia să intervină imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi stingerea acestora.
6. Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care crează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălzirii excesive.
7. În cazul producerii unor incendii de pădure, comitetele locale pentru situații de urgenţă vor asigura intervenţie în cooperare cu autoritățile silvice
8. Autorităţile silvice competente vor intensifica activităţile de prevenire specifice în vederea combaterii izbucnirii unor incendii la fondul forestier
9. Se vor îndepărta din locurile unde se află, obiectele optice (inclusiv cioburile de sticlă) care pot acţiona în anumjte condiţii drept concentratori ai razelor solare.
SVSU Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.