SVSU Secusigiu vă informează – CONTROLUL DE PREVENIREA INCENDIILOR LA GOSPODĂRIILE CETĂŢENEŞTI!

Controlul de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti cuprinde două părţi bine distincte: CONTROLUL EXTERIOR ŞI CONTROLUL INTERIOR.
În exterior se va controla. 1 Respectarea regulilor de prevenire la grajduri magazii si alte dependenţe asemănătoare, a) Iluminatul grajdiurilor şi magaziilor trebuie făcută numai cu felinare de vânt în stare bună de funcţionare. Este interzis a se intra în grajdiuri şi magazii cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de petrol cu sticlă, în cazul iluminatului electric, nu este permis să se tragă fire electrice improvizate în dependinţe, fără aprobarea uzinei electrice şi trebuie executat de către personal autorizat. Uşile grajdurilor vor fi construite fără praguri şi se vor deschide în afară nu este permisă blocarea uşilor cu diferite obiecte sau materiale. în grajdiuri, magazii, şurii este intezis fumatul. Este interzisă folosirea afumatorilor în magazii, suri, remize şi cele instálete în aproprierea materialelor combustibele. Furajele, paiele şi alte materiale combustibile vor fi depozitate cât mai departe de casa, bucătării de vară, cuptoare magazii etc. Este interzis a se face foc descis sau a se folosi mijloace de iluminat cu flacără liberă pe lingă furaje pe lângă materiale combustibile. Focurile deschise făcute în curţii trebuie să fie supravegheate. Pe timp de vânt este interzis facerea de foc în curţi, pe straăzi, etc. Este oprit a se instala cuptoare, maşini de gătit sau a se construi bucătării iprovizate în apropierea grajdiurilor, surelor, locurile depozitate a furajelor şi altor materiale combustibile. Este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastra sau pe sub streşini fără să fie izolate pe părţile combustibile ale construcţiei. Izolarea burlanelor se face pe o distanţă de 40 cm de o parte şi de alta a locurilor de trecere, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 15 cm între faţa exterioară a burlanului şi elemente combustibile. Cenuşa se va depozita într-o groapă anume amenajată departe de şură, conbustibile după ce mai întâi a fost stins cu apa jăratecul ramas in ea.

Both comments and pings are currently closed.