SVSU VĂ ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ!

În conformitate cu Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 146 din 01.04.2013 şi Planul comun de măsuri pentru aplicarea acestuia, cu prevederile Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor actualizată, Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, O.U.G. nr. 21/2004 privind managementul situaţiilor de urgenţă, întelegem să vă aducem la cunostiinţă următoarele măsuri care trebuie să le aveţi în vedere pentru prevenirea şi combaterea incendiilor provocate de arderea vegetaţiei uscate:
• Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;
• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
• Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;
• Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare ;
• Arderea miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc acordat în urma întocmirii documentaţiei prealabile de către Garda de Mediu.
Precizăm faptul că încalcarea prevederilor susmenţionate, precum şi nesesizarea acestor încălcări autorităţilor abilitate, atrage după sine răspunderea contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Both comments and pings are currently closed.