AFIR lanseaza submasura 5.1

SUBMĂSURA 5.1 dedicată cererilor de finanțare depuse de beneficiari publici (Entități publice cu atribuții în domeniu sanitar-veterinar, autorități publice care au în administrare punctele de trecere a frontierei, autorități publice care au în administrare drumurile publice și administratori/gestionari publici ai fondurilor cinegetice, are drept scop prevenirea şi limitarea răspândirii pestei porcine africane (PPA), prin investiţii în cresterea capacităţii operaţionale de prevenire a epizootiilor şi combaterea acestora, precum şi prin reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale asupra potenţialului de producţie agricolă – suine.

SPRIJINUL  NERAMBURSABIL:

Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de:
 

–  80% din totalul cheltuielilor eligibile;

– 100% din totalul cheltuielilor eligibile, numai în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile menționate în Ghidul solicitantului.

şi nu va depăşi:
 

 •  30.000 euro pentru investiţii în instalații de dezinfectare şi dezinsecţie;

• 100.000 euro pentru investiţii în cresterea capacităţii operaţionale a laboratoarelor, prin dotarea acestora şi achiziţia de mijloace de transport a probelor;

•  20.000 euro pentru achiziţii de camere frigorifice pentru depozitarea temporară a animalelor sălbatice ucise;

Alte informatii si materiale:

Anexa 3 – Harta zone risc contaminare PPA de pe teritoriul Romaniei

Anexa 9 – Fisa submasurii 5.1

Ghidul Solicitantului sM 5.1 publici

Both comments and pings are currently closed.