FORMULARE ONLINE

Evidența Persoanelor

Anexa nr. 11- Cerere pentru eliberarea cărții de identitate

Anexa nr. 18- cerere pentru eliberarea ectului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în Românioa

Anexa nr. 19- cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

Anexa nr. 21- procură specială necesară la depunerea cererii sau ridicarea actului de identitate

Cerere pentru eliberarea cărții de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România


Serviciul Social

Cere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Cerere Ajutor Pentru Încălzire


Taxe și Impozite

Declarație fiscală de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport

Declarație fiscală-decizie de impunere- impozitul pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone

Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat în cazul persoanelor fizice deținătoare a mai multor clădiri cu destinația locuință

Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul cintribuabililor persoane juridice

Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 571 pe 2003 privind Codul Fiscal, modificată și completată

Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice

Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul contribuabililor persoane juridice

Declarație de impunere pentru stabilirea taxei PSI și Pază pentru persoanele juridice datorată în temeiul HCL nr. 96 pe 2008