ANUNȚ PUBLIC

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU

ROMÂNIA, jud. Arad com. Secusigiu 275 cp 317285 Tel./Fax 0257-411320; 0257-411303

E-mail:primariasecusigiu@yahoo.com Site: www.primariasecusigiuar.ro

Nr. 2924 din 17.06.2020

ANUNȚ PUBLIC

PRIMĂRIA SECUSIGIU având sediul în localitatea Secusigiu nr. 275, titular al planului /programului AMENAJAMENT PASTORAL, Localitatea SECUSIGIU, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul / programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, primarul comunei Secusigiu aduce la cunoștință publică prima versiune a planului/ programului care poate fi consultat pe pagina web a primăriei Secusigiu – www.primariasecusigiuar.ro. Persoanele fizice și juridice pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii la sediul primăriei.

Notă : ANUNȚ LA DEPUNEREA NOTIFICĂRII – art. 9 alin (1) și art. 29 alin (2) la HG 1076/2004

PRIMAR

CHEȘA ILIE

Both comments and pings are currently closed.