Atenție la coșurile de fum și la arderea resturilor vegetale

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă vă atrage atenția asupra riscului ridicat de incendii în cazul focurile nesupravegheate de resturi vegetale rezultate din activități agricole dar și a celor din casele de locuit, în care sobele și coșurile de fum nu au fost riguros verificate. Pentru a preveni producerea unor evenimente ce ne pun în pericol viaţa, sănatatea şi bunurile vă aducem la cunoştinţă următoarele măsuri pe care trebuie să le aveţi în vedere la arderea vegetaţiei uscate:
•Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;
•Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
•Arderea miriştilor, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase este interzisă conform OUG nr. 195 din 2005 privind protecția mediului, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și informarea, în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;
•În cazul în care condițiile de mai sus sunt îndeplinite, arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;
•Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare ;
Operatorilor agricoli dorim să le atragem atenția că arderea miriștilor implică riscuri și sancțiuni. Riscurile presupun posibilitatea propagării focului de miriște în culturile de cereale. Sancțiunile pot veni sub forma sistării acordării subvențiilor de către A.P.I.A. și măsuri ce vor fi luate de Garda de Mediu-Comisariatul Județean Arad;
Încălcarea prevederilor sus menţionate precum şi nesesizarea acestor încălcări autorităților abilitate (poliţie, pompierii), atrage după sine răspunderea contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu actele normative în vigoare.
SVSU Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.