Codul Fiscal 2016 Cîteva modificări importante

1. A fost introdusa o prevedere specifica in noul Cod fiscal conform careia erorile contabile care se vor corecta prin contul de profit si pierdere nu vor determina necesitatea depunerii de declaratii rectificative pentru impozit pe profit.
2. Conditia de baza pentru deducerea cheltuielilor a fost reformulata in contextul noului Cod fiscal, astfel ca vor fi deductibile acele cheltuieli care sunt efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, spre deosebire de regula generala de deductibilitate valabila pana la 31 decembrie 2015, conform careia erau deductibile doar acele cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.
3. Metoda de calcul a bazei pentru determinarea cheltuielilor cu protocolul deductibile si a rezervei legale ce poate fi dedusa a fost simplificata, in sensul ca au fost eliminate ajustarile cu veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente acestor
4. Persoanele fizice nerezidente ce obtin venituri atat din Romania, cat si din afara Romaniei vor plati impozit pe aceste venituri incepand cu data de la care devin rezidente fiscal in Romania. Persoana fizica nerezidenta care a indeplinit pe perioada sederii in Romania conditiile de rezidenta va fi considerata rezidenta fiscal pana la data la care aceasta paraseste tara.
5. Au fost introduse ca fiind venituri din salarii neimpozabile beneficii precum: hrana acordata de angajatori in conditiile in care este interzisa introducerea alimentelor in incinta unitatii, primele de asigurare voluntara de sanatate suportate de angajatori in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana, utilizarea in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50%
In plus, se majoreaza nivelul venitului lunar brut pentru care se acorda deducerea personala la 1.500 de lei.
6. Cota de cheltuieli deductibile fiscal in vederea stabilirii venitului net din drepturi de proprietate intelectuala si cedarea folosintei bunurilor creste la 40%.
7. Se reduce de la 16% la 5% cota de impozit pe dividende distribuite catre persoane fizice si juridice romane, precum si catre nerezidenti.
8. Cota standard de TVA va fi redusa la 20%;
9. Incepand cu 1 ianuarie 2016, autoritatile fiscale si alte autoritati nationale trebuie sa tina cont de jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene („CJUE“) ;
10. Aplicarea taxarii inverse pentru livrarea de cladiri, parti de cladire si livrarea de terenuri pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare prin efectul legii sau prin optiune, numai daca atat furnizorul, cat si beneficiarul sunt inregistrati in scopuri de TVA;
11. Dreptul beneficiarului de a deduce TVA inscrisa in factura de corectie emisa de furnizorul caruia i-au fost stabilite obligatii suplimentare de TVA, in urma inspectiei fiscale, in cel mult un an de la data primirii facturii de corectie, chiar si in situatia in care termenul de prescriptie s-a implinit;
12. Obligatia emiterii auto-facturii de catre beneficiar in cazul in care ajustarea bazei de impozitare a TVA este obligatorie, iar furnizorul nu a emis o factura de corectie pana pe data de 15 a lunii urmatoare.
13. Se introduce impozitul diferențiat pe clădiri în funcție de ocuparea acestora: în scop rezidențial( de locuit) sau nerezidențial( destinat acivităților economice).
14. Se introduce impozitul pe terenul aflat sub clădiri (case), ceea ce face să crească baza de impozitare
15. Cota impozitului pe dividende scade de la 16% la 5%
16. În cazul cheltuielilor cu sponsorizarea, limita de 30% din cifra de afaceri a fost majorata la 5% din cifra de afaceri, celelalte conditii ramanand neschimbate
17. Ajustările pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile pot fi considerate deductibile, daca se indeplinesc o serie de conditii (inainte, acestea erau nedeductibile integral);
18. Cheltuielile deductibile sunt considerate cele efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, eliminandu-se lista de exemple din vechiul Cod fiscal (cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate, efectuate pentru salariaţi şi administratori, cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris.
19. Dacă se depaseste plafonul de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, se datoreaza impozit pe profit începând cu acel trimestru, luând în considerare veniturile obtinute și cheltuielile suportate începând cu acel trimestru si nu de la începutul anului fiscal cum se proceda anterior;
20. Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal trebuie sa comunice organului fiscal competent aplicarea regimului microîntreprinderilor, in termen de3 0 de zile de la infiintare, menţiunea din cererea de înregistrare la registrul comerţului nemaifiind suficienta;

Both comments and pings are currently closed.