În atenția cetățenilor

În atenția,  părinților care pleacă la muncă în străinătate, 

fie că au contract de muncă sau nu,  dar își lasă copiii acasă :

Serviciul Public de Asistență Socială    anunţă că părinții/persoanele care au copii minori în îngrijire şi vor să plece în străinătate, au obligaţia de a notifica această intenţie reprezentanților serviciului public de asistență socială de la primăria de domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara şi să desemneze o persoană care se va ocupa de copii, potrivit Legii 272/2004, privind protecţia drepturilor copilului (modificătă și completată prin Legea 257/2013), republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, pot exista mai multe situații:

1.În situația în care doar unul dintre părinți pleacă în străinătate(la muncă sau în alte situații), are obligația să se prezinte la primăria de domiciliu, cu cel puțin 40 de zile înainte de a pleca în afara țării, pentru a declara cu cine va rămâne copilul/copiii pe perioada plecării sale la muncă în străinătate. 

În aceste sens, sunt necesare următoarele documente:

– copie xerox de pe carte de identitate a părintelui care pleacă;

– copie xerox de pe carte de identitate a persoanei desemnate să se ocupe de creșterea, îngrijirea și educarea copilului/copiilor rămași acasă;

-copie xerox de pe certificatele de naștere/cărților de identitate/ ale copilului/copiilor;

-adeverință de la școală pentru elev/i;

-adeverință de la medicul de familie pentru copil/copii;

– adeverință de la medicul de familie pentru persoana responsabilă,etc.

2.În cazul familiei cu un singur părinte( divort, deces, etc.), părintele/tutorele are obligația de a notifica în scris intenția lui de a pleca în străinătate în fața reprezentanților serviciului public de asistență socială de la primăria de domiciliu, respectând termenul mai sus menționat.

Notificarea trebuie sa conțină, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se va ocupa de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz.

Persoana desemnată trebuie sa faca parte din familia extinsă, adică sa fie rudă până la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani si să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

Confirmarea persoanei în întreținerea careia va rămâne copilul, se efectuează de către instanța de tutelă.

La Serviciul Public de Asistență Socială  al primăriei,  cei în cauză, vor primi îndrumare și sprijin în vederea întocmirii dosarului privind delegarea autorității părintești temporare, pentru a fi depus cu celeritate la judecătoria de circumscripție.

În aceste sens, sunt necesare următoarele documente:

– copie xerox de pe carte de identitate a părintelui/părinților care pleacă;

– sentință de divorț;

– certificat de deces;

– copie xerox de pe cartea de identitate a persoanei desemnată, responsabilă să se ocupe de creșterea, îngrijirea și educarea copilului/copiilor rămași acasă;

-cazier judiciar

– adeverință de venit, cupon pensie, etc, privind veniturile persoanei responsabile să se ocupe de creșterea, îngrijirea și educarea copilului/copiilor rămași acasă;

– adeverință de la medicul de familie pentru persoana responsabilă;

-copie xerox de pe certificatele de naștere/cărților de identitate/ ale copilului/copiilor;

-adeverință de la școală pentru elev/i;

-adeverință de la medicul de familie pentru copil/copii,etc.

3. În cazul în care ambii părinții părăsesc țara, este valabilă și obligatorie aceeași procedura de la punctul 2.

 !!! Procedura  administrativă(la primărie), precum și cea judecătorească este gratuită, privind delegarea autorității părintești temporare.

Atenţie! Părinţii care nu notifică autorităţile locale cu privire la intenţia de a pleca la muncă în afara ţării, constituie contraventie (daca nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât potrivit legii să fie considerată infracțiune) și se sanctionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.

Primăria Comunei Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.