ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR

CONDIȚIILE ACORDĂRII AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE:

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei:
• Bunuri imobile:
-clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.
• Bunuri mobile:
1.mijloace de transport*): autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze;
2.utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
3.utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
4.utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
5.depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.
• Depozite bancare: depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

• Categorii de animale/pasari
1.peste 3 bovine;
2.peste 5 porcine;
3.peste 20 de ovine/caprine;
4.peste 15 familii de albine.
Acte necesare la întocmirea dosarului pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
• Cerere şi declaraţie
• Copie act de identitate
• Copie certificat de naştere
• Adeverinţă de salariu
• Adeverinţă de la registrul agricol de la primărie
• Adeverinţă de la finanţe de la primărie
• Cupon de pensie din ultima luna
• Cupon alocaţie de stat pentru copii
• Cupon alocaţie pentru susţinerea familiei
• Alte acte doveditoare privind veniturile familiei
Atenţie!!!
Cererile se depun pană la data de 20 a lunii pentru a beneficia de ajutor pentru luna în curs.

Both comments and pings are currently closed.