În atenția cetățenilor!

Ca urmare a adresei Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Vasile Goldis” al Judeţului Arad, având în vedere evitarea măsurilor de sancţionare şi contravenţie a cetăţenilor comunei Secusigiu, va informăm următoarele:
– constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoanele fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoanele juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale: Obligaţia propietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă (conform art. 96, alin. 1 pct. 9 din Legea mediului 265/2006);
– APIA verifică la faţa locului, dacă utilizatorul terenului este înregistrat la APIA, dacă acesta a anunţat incendiul la Poliţie sau ISU precum şi dacă, în caz excepţional există o aprobare pentru respectiva ardere. Atunci când fermierul depune cererea de plată ia la cunostiință sub semnătură că trebuie să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, dintre care şi acelea că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenuri arabile şi nici arderea pajiştilor permanente. Dacă Serviciul de Control Teren prin inspectoratul aflat la faţa locului, constată nerespectarea acestor condiţii, fermierul este penalizat; penalizarea este graduală aceasta putând merge până la excluderea de la plată a fermierului;
– conform Planului comun de măsuri pentru aplicarea Ordinului Prefectului Judeţului Arad nr. 146/01.04.2013 vor fi executate patrule pentru prevenirea arderilor de vegetaţie uscată, persoanele în cauză vor fi sancţionate conform legilor în vigoare, dacă persoana are depusă cerere de plată la APIA va fi sancţionată şi de aceaștia în funcţie de gravitatea faptei.
– în perioada următoare se vor efectua controale atât din partea primăriei cât şi din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Arad, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, Direcţia Silvică Arad, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad.
S. V. S. U. Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.