În atenția cetățenilor: Biroul taxe și impozite vă informează

Atragem atenția că la nivelul comunei, gradul de colectare a impozitelor și taxelor locale este insuficient. Acest fapt denotă că o parte dintre cetățeni nu și-au achitat taxele și impozitele locale. Acestor restanțieri le aducem la cunoștință faptul că trebuie să-și achite taxele și impozitele, legislația în vigoare fiind imperativă în acest sens. Curtea de conturi, la toate controalele pe care le efectuează, somează primăriile să pună în aplicare procedurile de executare silită pentru recuperarea restanțelor la taxele și impozitele locale.
Vă mai aducem la cunoștință încă un aspect, respectiv faptul că sumele pe care comuna le primește de la Finanțe sub formă de sume defalcate sunt direct proporționale cu gradul de colectare a taxelor și impozitelor locale. Ce înseamnă acest lucru? Cu cât gradul de colectare a taxelor și impozitelor locale este mai mare, cu atât comuna primește bani mai mulți de la Ministerul Finanțelor, bani care pot fi folosiți la investiții în comună. Dacă cetățenii nu achită la timp taxele și impozitele locale, atunci și sumele de bani primite de comună sunt mai mici, adică există mai puțini bani pentru a se face lucrări de modernizare a comunei.
V-am prezentat toate acestea pentru a înțelege faptul că toți cei care aveți restanțe la plata taxelor și impozitelor locale, trebuie să veniți și să achitați sumele datorate.  Nu este normal ca unii cetățeni să-și plătească la zi taxele și impozitele, iar alții nu!

Both comments and pings are currently closed.