ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR! CONDIȚIILE ACORDĂRII AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE:

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei:
Bunuri imobile
– Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
– Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile (Aflate în stare de funcţionare)
– Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
– Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
– Autovehicule, autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
– Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”
– Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
– Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
– Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
Depozite bancare
– Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale si/sau păsări
– Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.
Acte necesare la întocmirea dosarului pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
1. CERERE -tip
2. Adeverinţă de la registrul agricol Primărie
3. Adeverinţă rol financiar Primărie
4. Adeverinţă de venit de la Finanţe Arad, pentru fiecare membru care are peste 16 ani din gospodărie
5. Copii după actele de identitate (cărţi de identitate, buletine de identitate, certificate de naştere – pentru membrii care nu au 14 ani, certificate de căsătorie, certificate de deces la persoanele văduve)
6. Adeverinţă de salar (inclusiv valoarea bonurilor de masă, în lipsa acestora angajatorul să menţioneze că nu acordă bonuri de masă) cupon de pensie, şomaj, alocaţii de stat sau orice indemnizaţii sau orice alt venit realizat în luna anterioară lunii în care se depune cererea.
7. Contract de casă.
8. Pentru cei care dețin pământ ce este dat în arendă, trebuie prezentat și contractul de arendă.
Cererile se depun începând cu data de 1 noiembrie.
Ajutorul de încălzire se va acordă cu luna depunerii actelor dacă acestea sunt depuse până în dată de 20 a lunii.

Both comments and pings are currently closed.