Înscrierea proprietăților în Registrul Agricol – obligatorie!

Înscrierea proprietăților în registrul agricol este obligatorie pentru toată lumea. În baza acestor înregistrări se identifică limitele de proprietate a tuturor și totodată se calculează și corelația cu taxele și impozitele aferente.
Mare atenție: în acest an se va verifica corelarea între ceea ce declară fiecare în registrul agricol și nivelurile impozabile pentru fiecare cetățean! Pentru cei în cazul cărora se vor constata diferențe se vor aplica amenzi, în conformitate cu hotărârile guvernului.
REGISTRUL AGRICOL constituie documentul oficial de evidenta primara,unitara,in care se inscriu date privind componenta gospodariilor,terenurile detinute pe categorii,modul de utilizare a suprafetei agricole,suprafata arabila cultivata cu principalele culturi,suprafetele amenajate pentru irigat,numarul pomilor, efecvtivele de animale,utilajele si instalatiile agricole, mijloacele de transport, constructiile gospodaresti.
REGISTRUL AGRICOL avand caracterul unui document oficial constituie o sursa de date pentru infaptuirea pe plan local a unor politici ale administratiei publice centrale:politica fiscala, agrara, protectiei  sociale, edilitara, sanitara, scolara.
Totodata constituie baza de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor:eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor in vederea vanzarii in targuri si oboare,privind calitatea de producator agricol in vederea vanzarii produselor la piata,privind starea materiala pentru situatii de protectie sociala(somaj,ajutor social,etc.)etc;
REGISTRUL AGRICOL este o sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic(statistica curenta,pregatirea si organizarea recensamintelor,organizarea unui sistem de anchete prin sondaj etc.).
Inscrierea datelor in registrul agricol se face pe baza declaratiilor date,sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau a unui membru major al gospodariei.
TERMENELE la care se efectueaza declarea si inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:
a) 5 – 20  februarie,privind datele anuale privind terenul in proprietate,componenta gospodariei,efectivele de animale existente in gospodarie/unitate cu personalitate juridica la inceputul anului,precum si modificarile intervenite in cursul semestrului II al anului precedent in efectivele de bovine,porcine,ovine,caprine si cabaline pe care le detin(vanzari,cumparari,produsi vii obtinuti,animale moarte sau sacrificate,alte intrari-iesiri),utilaje,instalatii agricole si mijloace de transport, constructii.
b) 15 – 31 mai pentru datele privind modul de utilizare a suprafetelor agricole,suprafata arabila cultivata,numarul pomilor fructiferi.
c) 1 -15 iulie pentru datele privind evolutia efectivelor de animale in semestrul I al anului.
Persoanele fizice si juridice pot declara date pentru a fi inscrise in registrul agricol si in afara acestor intervale de timp,in cazul in care au intervenit modificari deosebite in patrimoniul agricol.
Toti cetatenii comunei trebuie să inteleagă importanta registrului agricol si de a–si declara  proprietățile in registrul agricol.
Declaratia va fi insotita de copii dupa actele de proprietate asupra terenurilor(titluri de proprietate si contracte de vanzare-cumparare).
Menționăm că acțiunea de inventariere a terenurilor comunei, și identificarea cât mai exactă a proprietăților comunei este obligatorie a se realiza, în conformitate cu prevederile legale în vigoare!

Both comments and pings are currently closed.