Până acum, am avut un an 2018 bun pentru comună

Strategia de dezvoltare locală implementată în comună de către primarul Cheșa Ilie s-a dovedit a fi una de bun augur pentru progresul comunei, în mandatul său schimbările în bine fiind vizibile nu doar din punct de vedere a  stabilizării financiare a comunei, ci și prin modul de administrare, sub forma implicării active în asigurarea bunului mers al comunei Secusigiu.

Să luăm exemplu  doar aceste prime trei trimestre din anul 2018:

– s-a lucrat la constuirea noii grădinițe din Secusigiu

– au fot amenajate noi tronsoane de trotuare

– s-a extins iluminatul public

– au fost amenajate piețele din Secusigiu și Sânpetru German

– s-a lucrat la rețeaua de apă din comună, prin săparea șanțurilor, introducerea tubulaturii, amenajajera puțurilor forate, construirea și dotarea cu echipamente moderne a gospodăriei de apă

– la Secusigiu și Sânpetru German s-au amenajat noi parcuri, dotate și cu locuri de joacă pentru copii

– au fost amenajate noi cișmele

Toate acestea ne arată că avem o administrație locală preocupată de implementarea a cât mai multe proiecte de investiții în comună, o administrație care știe ce trebuie făcut pentru gestionarea optimă a bugetului local, astfel încât comuna Secusigiu să progreseze an de an, luându-se în calcul lucrări necesare pentru fiecare localitate a comunei: Secusigiu, Munar, Satu Mare și Sânpetru German.

Despre acest mod corect și eficient  de administrare primarul Cheșa Ilie ne-a precizat: 

„ Am căutat mereu de când sunt primar să pun în practică un program anual de modernizare a comunei de așa manieră încât să cuprindem investiții în toate localitățile comunei, precum și în toate sectoarele importante pentru dezvoltarea corectă a comunei: de la investiții în infrastructură( pietruiri străzi, amenajarea de trotuare, etc), până la cele de reabilitare a unor obiective importante ale comunei sau cele de sprijinire a învățământului și a activităților culturale ori sportive. Cu alte cuvinte, am încercat să realizez o administrare a bugetului local care să vizeze dezvoltarea comunei pe toate palierele sale, fără a neglija nici un domeniu de activitate important pentru a avea o comună cu perspective pentru viitor. Am luat mereu în considerare doleanțele cetățenilor, stabilind prin aceasta și o prioritizare a investițiilor realizate, raportându-mă însă de fiecare dată la bugetul avut la dispoziție, iar pentru a atrage noi sume la bugetul local m-am axat și pe accesarea unor surse de finanțare europene, de la Consiliul Județean Arad sau din programe naționale. Toate investițiile realizate au avut la bază un mod de administare corect, bazat pe posibilitățile economice reale ale comunei, evitând a ne arunca în investiții fără acoperire și a ne trezi cu datorii sau mai știu eu ce probleme de natură economică. Totul s-a derulat transparent, cu responsabilitate, iar prin modul cum s-a gestionat, prudent, banul public, s-a reușit realizarea unor investiții necesare și utile în comună, de așa manieră încât avem sustenabilitate și acoperire bugetară pentru tot ceea ce s-a investit sub forma diverselor lucrări de modernizare executate în acești ani de când, prin voința cetățenilor, am fost ales ca și primar al comunei. Dezvoltarea comunei s-a realizat gradual, progresiv, an de an, cu investiții în fiecare exercițiu bugetar, adică o dezvoltare realistă, corectă, de durată, având grijă de a răspunde necesităților din fiecare localitate a comunei noastre. Totul, fără a face datorii la comună, ne-am întins mereu doar atât cât ne-am permis din punct de vedere financiar. Avem stabilitate bugetară la comună, iar printr-o gestionare realistă și chibzuită a sumelor de care dispunem, completate prin accesarea de fonduri europene și guvernamentale, reușim pas cu pas și implementarea graduală a unor proiecte de investiții pentru modernizarea comunei.

După cum vedeți, chiar în această perioadă avem deschise o serie de  șantiere în comună:

– la noua grădiniță se amenajează gardul, fiind prevăzută și o parcare. Cu privire la acastă clădire destinată a găzdui copiii de la grădinița din Secusigiu, doream să inaugurăm noua grădiniță la începutul acestui an școlar, dar din cauza birocrației excesive cu care ne confruntăm zi de zi nu am reușit acest lucru, mai având de rezolvat câteva mici probleme tehnice.Avem acum o nouă grădiniță la Secusigiu și în viitorul apropiat copiii se vor muta în această nouă locație.

– se lucrează la gospodăria de apă a comunei, prin montarea suporților pentru parcul fotovoltaic și construirea clădirii administrative, la utilajele montate făcându-se ajustările necesare. După ce această finanțare a fost blocată, anul acesta am reușit, prin eforturi considerabile, să deblochez proiectul, suma alocată doar pentru acest an fiind de 7.800.000 LEI.

De asemenea,avem și noi proiecte aprobate pentru finanțare și pe care le vom începe după finalizarea pașilor legali necesari  pentru derularea procedurii de achiziție publică pentru fiecare investiție în parte.  Fac referire aici la proiectele:

– renovarea și modernizarea următoarelor instituții școlare din comună:

– Școala din Secusigiu-renovare completă la interior și exterior, schimbare acoperiș, un nou sistem de încălzire central, schimbare uși , grupuri sanitare moderne etc

– Școala Mare din Sânpetru German- renovare completă. Aici o parte a școlii va fi demolată, inclusiv vechea sală de sport și se va construi o clădire nouă ce va avea inclusă și sală de sport. La această școlă se va schimba acoperișul, se vor amenaja noi grupuri sanitare, se va achizițona un nou cazan de încălzire etc

-Grădinița din Sânpetru German-renovare totală

-Grădinița din Satu Mare- reabilitare completă a clădirii

La toate proiectele prezentate anterior am finalizat achiziția publică, urmând să semnăm contractul de proiectare și execuție, urmând ca probabil anul următor să începem efectiv lucrările.

– vom contiua amenajarea de noi trotuare pavate în comună, am câștigat pe fonduri europene prin GAL un nou proiect în acest scop, acum fiind la faza de semnare a contractului de finanțare

-avem un proiect de asfaltare străzi în comună, proiect așteptat de cetățeni și care în momentul de față se află în faza de achiziție publică, urmând ca imediat ce finalizăm procedurile legale de desemnare a constructorului să începem și asfaltarea primelor străzi din comună.”

Ce mai putem spune decât că am avut un an 2018 bun pentru progresul comunei, cu o mulțime de investiții-lucrări finalizate, cu proiecte mari în lucru, dar și cu proiecte ce urmează a începe.


Străzile vor fi redenumite  și vor fi alocate noi numere administrative pentru casele din Secusigiu, Satu Mare, Sânpetru German și Munar

Conform noilor reglementări legislative,  Consiliul Local al Comunei va adopta o Hotărâre prin care se va aproba nomenclatorul stradal al comunei Secusigiu, astfel încât să ne aliniem la noile normative legislative în vigoare.

Prin aprobarea acestui nomenclator stradal, se vor modifica denumirile adreselor gospodăriilor, străzile vor primi nume distincte fiind stabilită și o nouă alocare a numelor de case ( gospodăriilor comunei).

Acest lucru înseamnă că pe viitor adresele vor avea un nume de stradă și un anumit număr de casă ( altul decât cel de până acum) ce vor fi stabilite stabilite în baza unui  nomenclator stradal.

Vă vom ține la curent cu privire la viitoare formă a nomenclatorului stradal, urmând a vă informa imediat ce acesta va fi aprobat 

 Primăria Comunei Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.