Primăria comunei Secusigiu vă informează

ANUNT PUBLIC în etapa 2 de elaborare a propunerilor PUZ
Primarul comunei Secusigiu anunţă publicul, autorităţile interesate și proprietarii terenurilor din zonă, despre elaborarea propunerilor de PUZ și RLU zona de producție-CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC-SATU-MARE, pentru producerea de energie electrică prin valorificarea resurselor regenerabile de energie solară în localitatea Satu-Mare, capacitate de 4,096MW. Se va realiza o investitiție în domeniul producerii energiei regenerabile prin amplasarea unui grup de panouri, care vor capta energia solară și o vor transforma în energie electrică.
Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat SC QMB SOLAR plus SRL-CUI RO 300695, comodatar al terenurilor în suprafaţă de 95.700mp, situate în extravilanul localităţii Satu-Mare,i dentificate in CF 300399, CF 300400, CF 302260, CF 302377, CF 302374.
Proiectantul PUZ-ului este SC „K-ARHITECT „SRL din Timişoara, str.Craiova, nr.2 tel.07263493, prin proiectant cu drept de semnătura RUR arh. IVAN LUCIAN SEBASTIAN.
În data de 09.09.2013 ora 11,00 dezbatere publică, ca metodă de consultare, la sediul Primăriei Secusigiu.
Publicul interesat poate consulta documentele cu propunerile PUZ și să trimită observaţii și sugestii asupra documentaţiilor la sediul Primăriei Secusigiu, în perioada 23.08.2013-16.09.2013. Răspunsurile precum și rezultatele informării si consultării publicului se vor afişa la sediul și pe site-ul primăriei în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.
Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt:
-GRECU DIANA LUMINITA, telefon 0756043266, si – FODOR CONSTANTA MIHAELA, telefon 0257411320, e-mail: -primariasecusigiu@yahoo.com.

Both comments and pings are currently closed.