Documente necesare pentru completarea cererii unice la APIA !

Pentru depunerea cererii unice de plata ia APIA , fermierii trebuie să prezinte la APIA o serie de documente în momentul în care completează cererea unică. Toate aceste acte sunt menţionate în Ordinul de ministru, publicat în Monitorul Oficial.
Actele care vor însoţi obligatoriu cererea sunt:
Fermierii care solicită plata pe suprafaţă :
– copie carte de identitate / buletin / paşaport / CUI /statut
– dovada cont bancar activ
– adeverinţă de la Primărie cu suprafeţele lucrate,
– copii din Registrul Agricol ,cap.2b si cap.3 cu poziţiile terenurilor pentru care solicită subvenţii;
– copiile titlurilor de proprietate, actele de succesiune, dacă proprietarul a murit si s-a dezbătut succesiunea si / sau orice alt document care atesta deţinerea sau utilizarea legala a suprafeţei solicitate.
– centralizator cu contractele de arendă ,daca este cazul.
– cârdul de exploatatie / adeverinţă de la medicul veterinar.
Fermierii care solicită plata pe cap de animal :- cârdul de exploatatie / adeverinţă de ia medicul veterinar.
– copii ale paşapoartelor animalelor, la specia bovine
– formularele tip F pentru ovine – caprine,actualizate la zi.
– adeverinţa prin care se atesta calitatea de crescător de bovine/ovine/caprine . eliberata de o organizaţie legal constituita

Both comments and pings are currently closed.