File din istoria comunei noastre! Spicuiri din monografia comunei Secusigiu!

Vechea biserică ortodoxă din satul Munar
Conform inventarului bisericilor din eparhia Timişoarei, în anul 1758  în satul Munar exista o biserică cu hramul „Sf.Muc.Gheorghe”, din cărămidă arsă, cu 6 ferestre de sticlă şi 2 uşi de tâmplărie. Biserica avea o cupolă de scânduri şi era acoperită, la fel ca şi turnul,  cu şindrilă. În turn exista un clopot. În interior, biserica a avut o tâmplă din zid, fără uşi. Pronaosul era tot din cărămidă arsă, fără cristelniţă.
Curtea bisericii, la fel ca şi cimitirul erau neîngrădite.
Din punct de vedere administrativ,  biserica a făcut parte din protopopiatul Variaş.
Inventarul bisericii
În altar,  sf. trapeză din cărămidă arsă avea un acoperământ de bumbac, un sfeşnic de aramă, o cruce, un chivot cu sf.mir şi un antimis sfinţit în 1744 de mitropolitul de Carloviţ Pavel Nenadovici. În proscomidie, construită din scânduri exista un potir,discos,zvezdă,linguriţă de cositor,copie de fier, aier,ştergare din bumbac, un clopoţel de tuci şi o cădelniţă din alamă.În pronaos existau 4 icoane de pristol,3 candele de aramă,2 sfeşnice de piatră un jilţ arhieresc şi 23 de strane .Biserica nu avea în 1758 veşminte bisericeşti.
Preoţii bisericii
1758 -Izrail Popovici din Ardeal (n.1695)
1758-Ioan Popovici din Ardeal(n.1729)
1776- venea preot de la măn.Bezdin
Reparaţiile şi construcţii
Primele reparaţii la biserică s-au făcut abia în anul 1967, când a fost refăcut acoperişul şi a fost vopsit turnul.În anul 1996 s-a  tencuit biserica în exterior, s-a vopsit tabla de la turn şi s-a pus crucea căzută.În 2000 s-a turnat o placă de beton şi aleia şi s-a faianţat peretele din Sf.Altar.    În 2008 s-au făcut reparaţii capitale în exterior, s-a zugrăvit, s-a schimbat ţigla la acoperiş, au fost schimbate jghiaburile şi gardul din curtea bisericii.Tot în 2008 s-au făcut modernizări la casa parohială.În 2009 s-a construit gardul cimitirului şi 12 scaune în biserică iar în 2010, cu banii dăruiţi de Eusebiu şi Gianina Pistru, Crucea de marmură albă din cimitir . În 2012 s-a construit în curtea bisericii o casă de prăznuire, cu bani dăruiţi de fam.Gheorghe Grad.
Viaţa parohială
În anul 1990 prin legea 18 /1990, Parohia ortodoxă română Munar a primit 5ha de teren arabil.Din 1994 este aprobat postul de paracliser ca angajat de stat.
În anul 2008 a fost refăcut grupul vocal care dă răspunsurile în biserică.
Inventarul bisericii
• Steagul corului bisericesc Frăţia din 1928.
• Steag plătit de tinerii ortodocşi, în 1937, în amintirea eroilor neamului
• 8 rânduri de veşminte
• 4 cădelniţe din care două noi
• cărţi de cult-ultimele ediţii
• cruce cu postament mobil
• o candelă nouă
În anul 2008 a fost refăcut grupul vocal care dă răspunsurile în biserică.
Preoţii
1928-1950 –Raica
1950-1968-Moise Şepeţan
1974 Gheorghe Câmpan
1978-1990 Aurel Palalogos
1990-2013 Valeriu Jirji
Paracliser :Radu Demşoreanu
Epitrop: Viorel Josan.

Both comments and pings are currently closed.