În atenția cetățenilor!

Având în vedere prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, începând cu 1 mai 2015, producătorii agricoli vor trebui să deţină un aşa-numit atestat de producător pentru a-şi putea vinde marfa în pieţele agroalimentare. Atestatul de producător este documentul care atestă calitatea de producător agricol pentru persoanele fizice care desfaşoară activităţi economice în sectorul agricol şi trebuie să cuprindă informaţii cu privire la numele şi prenumele producătorului, denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată respectiv efectivele de animale. Actul se eliberează de către primărie în cinci zile lucrătoare, însă trebuie sa aibă și  un aviz consultativ .
În cazul în care agricultorii nu îşi vor putea vinde personal marfa în piaţă şi o vor da intermediarilor, vor fi obligati să le înmâneze acestora şi actele care dovedesc provenienţa produselor. În felul acesta vor rămane în pieţe doar intermediarii corecţi.
În situaţia pierderii/distrugerii/furtului atestatului de producător, titularul acestuia este obligat să anunţe în termen de 24 de ore unitatea de poliţie cea mai apropiată, precum şi autoritatea emitentă, care poate emite, la cerere, un duplicat cu aceeaşi valabilitate cu a atestatului iniţial.
Încălcarea prevederilor legale privind modul de vânzare pe piaţă a produselor agricole din gospodăria proprie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă pentru producătorii agricoli. Astfel, cei care vor utiliza carnetul de comercializare fără să respecte regimul de utilizare al filelor, ar putea fi sancţionaţi cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.
De asemenea, producătorii agricoli care vor transporta produse agricole de la locul de deţinere la locul de comercializare, dar nu vor respecta obligaţia de a deţine o filă completată corespunzător cantităţilor şi structurii sortimentelor transportate, ar putea primi o amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei.
În plus, dacă nu vor afişa eticheta de produs, comercianţii vor fi pasibili de o amendă care va fi cuprinsă între 100 lei şi 300 lei.
Amenzile cresc considerabil în cazul în care producătorii comercializează produse, însă nu au un atestat de producător valabil şi un carnet de comercializare a produselor. În această situaţie amenzile sunt între 15.000 lei şi 22.500 lei.

Both comments and pings are currently closed.