În atenția cetățenilor / Cu privire la cărțile de identitate

In considerarea cadrului legislativ în vigoare pe linie de evidenţă a persoanelor, cetăţeanului român îi revine obligaţia dea deţine un act de identitate valabil, drept pentru care, titularul va solicita Serviciului local de evidenţă a persoanelor de Ia locul ele domiciliu, eliberarea unui nou document:
– cu minim 15 zile şi maxim 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate; respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, in cazul eliberării primului act de identitate ori, ca urmare a producerii unor modificări privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului, pierdere, etc.
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad face un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii şi sancţionaţi contravenţional cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei,
Documentele, pe care cetăţenii trebuie să le prezinte în susţinerea cererii pentru eliberarea
actului de identitate:
– cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;
-certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original şi copie;
– certificatul de căsătorie/hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul
de deces al soţului decedat, original şi copie (după caz); – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
-chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei,
-timbru extrajudiciar în valoare de 5 lei.
Persoanele care nu au posibilitatea de a prezenta toate documentele prevăzute de lege pentru eliberarea cărţii de identitate vor fi puse în legalitate cu cărţi de identitate provizorii.
Primăria Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.