Spre informare!

Urmare a modificărilor aduse de noul Cod Fiscal în modul de calcul al taxelor și impozitelor locale în vigoare, aducem la cunoștința contribuabililor persoane fizice care dețin în proprietate clădiri nerezidențiale sau cu destinație mixtă  (în care se desfăsoară activităţi economice sau dacă aceasta destinaţie reiese din actul de proprietate) că au obligația de a depune la Primărie până la data de 31 martie 2016 declarații de impunere. Impozitul pentru clădirile nerezidenţiale și/sau mixte ( cu destinație economică) se calculează diferențiat fată de clădirile cu destinație exclusivă rezidențială( de locuit). Termenul limită pentru depunerea rapoartelor de evaluare la compartimentul taxe şi impozite locale  în vederea calculului impozitului pentru anul curent este 31 martie 2016.
În ceea ce priveşte persoanele juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin în  proprietate/închiriere/concesiune/administrare/folosinţă gratuită  clădiri şi terenuri situate pe raza comunei,  au obligaţia să depună declaraţii la compartimentul taxe şi impozite  până la data de 31 martie 2016.
În cazul persoanelor juridice care deţin în proprietate imobile, valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă (respectiv 31 martie). Rapoartele de evaluare  trebuie să conţină dovada că rezultatele evaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR).
Primăria Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.