Secusigiu File de Istorie! Spicuiri din monografia comunei Secusigiu!

Viața Spirituală a Munarului
Biserica ortodoxă română
Conform documentelor de arhivă, în anul 1880 românii nu au avut în Munar biserică. Această situaţie a durat câteva decenii, fiindcă la începutul secolului al XX-lea serviciul religios s-a ţinut în clădirea şcolii confesionale. In faţa clădirii se afla un turn clopotniţă cu două clopote, din care unul a fost rechiziţionat în timpul primului război mondial. Clopotul rămas, în greutate de 90 kg, avea gravate pe el două icoane, reprezentând pe Isus Hristos şi pe Maica Domnului cu pruncul. Conform inscripției el a fost executat în atelierul de turnat clopote Honig din Arad („Honig friedrik oviott Aradon 1868. Gemeinde Monar).
Biserica actuală, din cărămidă, cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” a fost construită în perioada 1925-27, pe proprietatea lui Andrei Pinter şi a fiului său Andrei Miskoltzi. Piatra fundamentală a fost pusă în ziua de 6 septembrie 1925, de câtre protopopul Comloşului Pr. Str. Cioroianu.
Planul şi devizul construcţiei au fost executate de arhitectul Vlad in Timişoara. P.Ficher din Variaş a făcut unele rectificări la planul iniţial iar lucrările au fost executate de antreprenorul Ludovic Kones din Pecica. Recepţia finală a edificiului fost făcută de inginerul Râzvan.
Biserica este construită din cărămidă arsă, tencuită şi stropită şi este acoperită cu ţiglă. În interior, pardoseala este din piatră colorată. Construcţia are în interior o lungime de 20,25 m, o lăţime a naosului şi pronaosului de 8 m. Înălţimea tumului până la vârful crucii este de 23 m.
Pictura interioară şi pictura de pe iconostas a fost executată de pictorul Iulian Toader sen. din Arad. Sculptura iconostasului şi a celor două tronuri a fost executată de sculptorul Mihaly Haubenreich din Arad, iar auritul de către Eugen Spang din Timişoara. Execuţia iconostasului a fost finalizată în 1928, recepţia având Ioc în 29 ianuarie.
Construcţia s-a făcut cu ajutorul daniilor primite de la credincioşii din Penam şi Variaş şi cu munca munârenilor. Sfinţirea bisericii a avut Ioc în 4 iunie 1928, de Rusalii, şi ea a fost săvârşită de Prea Sfinţia Sa Dr.Grigore Gh.Comşa, episcopui Aradului.
Reparaţiile şi construcţii noi
Primele reparaţii la biserică s-au făcut abia în anul 1967, când a fost refăcut acoperişul şi a fost vopsit tumul. În anul 1996 s-a tencuit biserica în exterior, s-a vopsit tabla de la turn şi s-a pus crucea căzută. În 2000 s-a turnat o placă de beton, s-a făcut aleea şi s-a faianţat peretele din Sf. Altar. În 2008 s-au făcut reparaţii capitale în exterior, s-a zugrăvit, s-a schimbat ţigla la acoperiş, au fost schimbate jgheabunle şi gardul din curtea bisericii. Tot în 2008 s-au făcut modernizări la casa parohială. În 2009 s-a construit gardul cimitirului şi 12 scaune în biserică iar în 2010, cu banii dăruiţi de familia Eusebiu şi Gianina Pistru, Crucea de marmură albă din cimitir, în 2012 s-a construit în curtea bisericii o casă de prăznuire, cu bani dăruiţi de fam. Gheorghe Grad. Piaţa parohială în anul 1990 prin legea 18 /1990, Parohia ortodoxă romană Munar a primit 5 ha de teren arabil. Din 1994 i-a fost aprobat postul de paracliser, ca angajat de stat în anul 2008 a fost refăcut grupul vocal care dă răspunsurile în biserică. Inventarul bisericii:
Steagul corului bisericesc „Frăţia” din 1928
Steagul plătit de tinerii ortodocşi, în 1937, în amintirea eroilor neamului 8 rânduri de veşminte 4 cădelniţe, din care două noi cărţi de cult – ultimele ediţii cruce cu postament mobil o candelă nouă.
Preoţii
1928-1950 -Raica
1950-1968-Moise Şepeţan
1974 Gheorghe Câmpan
1978-1990 Aurel Palalogos
1990-2013 Valeriu Jirji
Paracliser Radu Demşoreanu Epitrop: Viorel Josan.
Biserică ortodoxă sârbă
Actuala biserică sârbă cu hramul praznicul Sfântului Mare Mucenic Sf Gheorghe” a fost construita în anul 1923, pe locul fostei case a administratorului de domenii, iniţial ca o capelă. În anul 1957 pe clădire a fost improvizată o clopotniţă, in care au fost amplasate cele trei clopote, aflate până atunci în curte, pe stâlpi Tâmpla altarului, simplă, din scândură, are uşi sculptate şi pictate aduse de la Tumu

Both comments and pings are currently closed.