Posts Tagged ‘file din istorie’

File din istoria comunei noastre! Spicuiri din monografia comunei Secusigiu!

Ocupaţii tradiţionale Agricultura Ocupaţia de bază a fost, datorită pământurilor fertile, agricultura. Principalele culturi locale au fost grâul şi porumbul,alăruri de care, pe suprafeţe mai mici, au fost cultivate şi alte plante, iniţial lucrările s-au desfăşurat cu unelte şi tehnici tradiţionale ca din a doua jumătate a secolului XX să înceapă să apară şi unelte […]

File din istoria comunei noastre! Spicuiri din monografia comunei Secusigiu!

Secusigiu Hotarul satului avea o întendere de 8363 iugăre cadastrale, din care 5825 iug. pământ arabil, 128 iug. grădini, 325 iug. fâneţe, 47 iug. vie, 3 iug. trestiş, şi 746 iug. intravilan. în perioada interbelică localitatea avea 3 izlazuri: Izlazul vechi, între Vârtoape, Grădinile din Vale şi Izvoare; izlazul Ghesime între Dombă, Grădinile din Vale […]

File din istoria comunei noastre! Spicuiri din monografia comunei Secusigiu!

Portul popular românesc Portul popular românesc din localitatea Secusigiu, este unul de tip bănăţean, prezentând din punct de vedere etnografic, carasteristici specifice Banatului de câmpie, şi anume subzonei Sânnicolaul Mare. Costumul femeiesc Costumul tradiţional a fost compus iniţial din cămaşă numită în localitate spâcel, poale, opreg/oprege, cotrânţă, brâu, brăciră, pruslic sau burdic, cojoc de blană […]

File din istoria comunei noastre! Spicuiri din monografia comunei Secusigiu!

Biserica ortodoxă sârbă este aşezată în partea de nord a satului, la 150 m de strada principală şi ea are hramul „Praznicul Strămutării Moaştelor Sfântului Gheorghe”. Vechea biserică Data construcţiei primei biserici din sat nu se cunoaşte. Arheologii români susţin că în secolul XIV în sat s-ar fi aflat o biserică de mir. Independent de […]