Posts Tagged ‘istorie’

File din istoria comunei noastre! Spicuiri din monografia comunei Secusigiu!

Cetăţi şi localităţi din hotarul comunei Secisigiu azi dispărute (continuare din numărul precedent) La 30 martie 1330, familia nobiliară Gara primeşte posesiunile Felnac şi Swervusdey (Servusdey). Tot în această perioadă, descendenţii familiei Herman, de origine germană, primesc stăpânirea localităţii Biserica Rotundă. Lui Lack, fiul lui Dionisie din neamul Herman, îi este reconfirmată posesiunea şi în […]