Verificați cărțile de identitate

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Face un apel către toți cetăţenii pentru verificarea actelor de identitate.
Cetăţenii trebuie să apeleze la Serviciul local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu pentru eliberarea unui nou document cu minim 15 zile şi maxim 180 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, în cazul eliberării primului act de identitate ori ca urmare a producerii unor modificări privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului, pierdere, furt, distrugere, deteriorare.
Documentele pe care cetăţenii trebuie să le prezinte în susţinerea cererii pentru eliberarea actului de identitate sunt:
-cerere tip pentru eliberarea actului de identitate;
-certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
-certificatul de căsătorie/ hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificat de divorţ/certificatul de deces al soţului decedat, original şi copie (după caz); documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; consimţământul proprietarului spaţiului de locuit (după caz); chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate,  şi timbrul extrajudiciar, care se percepe doar pentru anumite situaţii.
Primăria Comunei Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.