ANUNT GAL

antet gal

Anunță
Sesiunea de depunere a cererilor de finantare incepând cu data de 6 iunie până la data de  10 iulie 2013 pentru Masurile 411.11 – „Formarea profesională pentru tinerii fermieri si fermele de semisubzistentă”, 411.21 – „Modernizarea exploatatiilor agricole”, 411.22 – „Îmbunătătirea valorii economice a pădurii”, 411.23 – „Cresterea Valorii Adăugate a Produselor Agricole si Forestiere”, 411.125 – „Îmbunătătirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”, 411.42 –
”Înfiintarea grupurilor de producători”, 413.12 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microîntreprinderi”, 413.13 – „Încurajarea activitătilor turistice” si 413.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătătirea serviciilor de bază pentru economia si populatia rurală si punerea în valoare a mostenirii rurale”.
Fondurile disponibile pentru Masura 411.11-” Formarea profesională pentru tinerii fermieri si fermele de semisubzistentă” sunt de 18.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Masura 411.21 – „ Modernizarea exploatatiilor agricole „ sunt de 337.500 euro.
Fondurile disponibile pentru Masura 411.22 – „ Îmbunătătirea valorii economice a pădurii „ sunt de 100.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Masura 411.23-”Cresterea Valorii Adăugate a Produselor Agricole si Forestiere”sunt de 100.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 411.25 – ”Îmbunătătirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii” sunt de 53.766 euro
Fondurile disponibile pentru Măsura 411.42 – ”Înfiintarea grupurilor de producători” sunt de 60.000 euro
Fondurile disponibile pentru Masura 413.12-”Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microîntreprinderi „sunt de 39.558 euro.
Fondurile disponibile pentru Masura 413.13-”Încurajarea activitătilor turistice „sunt de 367.500 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 413.22 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătătirea serviciilor de bază pentru economia si populatia rurală si punerea în valoare a mostenirii rurale” sunt de 110.560 euro.
Suma maxima nerambursabila (eligibilă) care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.11 este de 3.000 Euro.
Suma maxima nerambursabila (eligibilă) care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.21 este de 33.750 Euro,  iar suma minima este de 5.000 Euro.
Suma maxima nerambursabila (eligibilă) care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.22 este de 37.500 Euro,  iar suma minima este de 5.000 Euro.
Suma maxima nerambursabila (eligibilă) care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.23 este de 37.500 Euro,  iar suma minima este de 5.000 Euro.
Suma maxima nerambursabila (eligibilă) care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.25 este de 50.000 Euro,  iar suma minima este de 5.000 Euro.
Suma maxima nerambursabila (eligibilă) care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.42 este de 20.000 Euro,  iar suma minima este de 5.000 Euro.
Suma maxima nerambursabila (eligibilă) care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.12 este de 24.500 Euro,  iar suma minima este de 5.000 Euro.
Suma maxima nerambursabila (eligibilă) care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.13 este de 36.750 Euro,  iar suma minima este de 5.000 Euro.
Suma maxima nerambursabila (eligibilă) care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 50.000 Euro,  iar suma minima este de 5.000 Euro.
Depunerea proiectelor pentru Masurile 411.11, 411.21, 411.22, 411.23, 411.25, 411.42, 413.12, 413.13 și 413.22 se va face la sediul Gal Lunca Mureșului de Jos. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul „GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro.

Both comments and pings are currently closed.