Reglementările legale privind construcțiile – autorizații, recepții

Pentru o desfăşurare corectă a execuţiei lucrărilor de construire/recepţie, întreţinere a bunurilor imobile proprietate privată, cât şi pentru disciplina în construcţii, aducem în evidenţa cetăţeanului câteva aspect pentru a evita orice neplăceri în urma acţiunii execuţiei lucrărilor de construire/recepţie, întreţinere asupra imobilului.

Pentru obţinerea autorizaţiei

 de construire se va proceda conform Legii 50/1991-actualizată.

Indiferent de natura construcţiei, pentru a executa lucrările de construire trebuie să se contracteze o persoană fizică sau juridică autorizată pentru efectuarea lucrărilor; aceasta va fi asistată în timpul execuţiei lucrărilor de către un diriginte de şantier autorizat de I.S.C. (INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII).

Recepţia lucrărilor de construire se va efectua în conformitate cu HG-273/1994, la care se aduce modificări conform HG-940/2006; HG-1303/2007; HG-444/2014; HG-343/2017. 

Pentru construcţiile încadrate în categoria “D” de importanţa, pentru recepţia lucrărilor se va numi o comisie de recepţie şi se va desfaşura în urmatorul mod: 

1. se anunţă comunicarea încheierii lucrărilor

2. se calculează şi se completează declaraţie pentru regularizarea valorii investiţiei

3. are loc stabilirea datei şi orei pentru întâlnire a comisiei la locul investiţiei pentru recepţia lucrării (pâna la data şi ora stabilită, investitorul/proprietarul numeşte 1-3 specialişti în construcţii care fac parte din comisia de recepţie, alţii înafară de constructor, diriginte de şantier şi reprezentantul administraţiei publice locale.)

4. pâna la data şi ora stabilită, investitorul/proprietarul, pune la dispoziţia comisiei de recepţie următoarele documente: 

A) certificat de performanţă energetică; 

B) ridicare topografică(p.a.d.) cu construcţia finalizată; 

C) nota proiectantului; 

D )nota dirigintelui de şantier

E) copie comunicare începere lucrări anunţată la administraţia publică locală şi la I.S.C.

F) adeverinţa I.S.C. prin care se confirmă plăţile efectuate către I.S.C. a cotelor prevăzute conform legii construcţiilor.

Pentru construcţiile încadrate în categoria “A, B, C” de importanţa, recepţia lucrărilor se va desfaşura în conformitate cu HG343/2017, comisia de recepţie este format din investitor, constructor şi toţi specialişti implicaţi in execuţia lucrării, şi se va efectua sub directa supraveghere a unui reprezentant din partea I.S.C.

Primăria Comunei Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.