Se lucrează la strategia de dezvoltare a comunei!

primarComuna noastră elaborează o Strategie Locală de Dezvoltare Durabilă (SLDD), ce se referă la perioada 2014 – 2020, strategie ce va fi corelată cu „Europa2020”, strategia europeană de dezvoltare, precum şi cu strategiile naţionale şi regionale.
Noţiunea de strategie provine din arta militară şi, în puţine cuvinte poate fi descrisă ca: „Arta de a folosi cu dibăcie toate mijloacele disponibile în vederea asigurării succesului într-o luptă”.
Dacă ne imaginăm că fiecare comunitate încearcă să işi atingă obiectivele de dezvoltare, cele care conduc spre binele comun al tuturor membrilor săi şi a fiecărui cetăţean în parte, fiind în competiţie cu alte comunităţi care, şi ele, urmăresc binele lor, atunci avem o viziune despre rolul unei strategii, similar cu sensul militar al acesteia.
Strategia de Dezvoltare Durabilă trebuie sa fie realistă şi să ia în considerare toate resursele şi oportunităţile existente, să stabilească explicit ce obiective se pot realiza şi care nu şi, să explice credibil toate direcţiile şi deciziile pe care le presupune. Rezultat sau va fi un Plan de Acţiune, pe o perioadă de cel puţin 7 ani, perioada aleasă aşa tocmai pentru a evita segmentarea de viziune ce intervine, de obicei, la fiecare ciclu electoral.
În acest sens au avut loc deja o serie de acţiuni, printre care constituirea unui Comitet de Planificare Strategică, la nivelul comunei, sondarea opiniei cetăţenilor din comună cu privire la nevoile de dezvoltare locală pe care ei le resimt şi, desigur o serie de analize pe baza acestor date.
Următoarea etapă a elaborării strategiei locale va avea loc Joi, 14 noiembrie 2013 şi va fi o întâlnire cu dumneavoastră, cetăţenii comunei, pentru a vă fi prezentate rezultatele sondajelor de opinie şi a discuta cu dumneavoastră despre posibilitatea realizării acestora, a termenelor când acestea ar putea fi realizate şi alte asemenea aspecte.
Pentru a înţelege mai bine condiţiile în care comuna noastră trebuie să realizeze această strategie, vă supunem atenţiei următoarele:
Bugetul de Stat al României a cunoscut numai deficite (cele mai mici înregistrându-se în anii 2005 – 2006) şi acestea produc o tot mai mare datorie publică a ţării.

Din această cauză şi Bugetele Locale resimt lipsa de finanţare, rămânând dependente de transferurile de la Bugetul de Stat sau cel judeţean. Unităţile Teritorial Administrative încasează direct doar o parte din veniturile realizate pe teritoriul lor (în cazul comunelor maximum 10% din total Venituri bugetare fiind venituri proprii), majoritatea făcându-se direct venituri la Bugetul de Stat sau alte bugete centrale.
Dezvoltarea comunităţilor sau evoluţia persoanelor poate fi percepută ca o zbatere, o luptă pentru asigurarea unor condiţii mai bune pentru sine, adică ceea ce în termeni europeni se numeşte dezvoltare competitivă, sau ca o colaborare cu alţii pentru a asigura dezvoltarea tuturor, şi numim asta dezvoltare bazată pe coeziune.

Această situaţie este cauza unor probleme sociale, datorită ei accesul populaţiei la educaţie, cultura şi un nivel de trai decent fiind limitat.
Pentru a discuta cu dumneavoastră direcţiile de dezvoltare viitoare, soluţiile pe care comunitatea trebuie sa le adopte pentru a depăşi această situaţie, vă invităm încă odata să participaţi la întâlnirea cu cetăţenii, aşa cum am arătat mai sus.

 

Both comments and pings are currently closed.