Posts Tagged ‘dezvoltare’

Se lucrează la strategia de dezvoltare a comunei!

Comuna noastră elaborează o Strategie Locală de Dezvoltare Durabilă (SLDD), ce se referă la perioada 2014 – 2020, strategie ce va fi corelată cu „Europa2020”, strategia europeană de dezvoltare, precum şi cu strategiile naţionale şi regionale. Noţiunea de strategie provine din arta militară şi, în puţine cuvinte poate fi descrisă ca: „Arta de a folosi […]