Simpozion pe tema accesării fondurilor europene!

IMAG0064 [800x600]La Primăria din Secusigiu s-a desfășurat un simpozion privind posibilitatea accesării fondurilor europene de către cetățenii comunei interesați pentru a depune proiecte în acest scop.
Evenimentul a avut loc în sala de consiliu a Primăriei, la inițiativa primarului Cheșa Ilie, care a dorit ca prin acest simpozion cetățenii interesați de a întocmi proiecte pentru obținerea unor linii de finanțare din fonduri europene să poată fi informați corect despre pachetele de Măsuri prin care pot fi obținute finanțările, despte eligibilitatea diferitelor proiecte, despre oportunitatea investițiilor dorite de cetățeni. În acest scop au fost prezenți invitați de marcă, specialiști în consultanța proiectelor pentru fonduri europene, acești specialiști fiind aduși la Secusigiu anume pentru ca să răspundă nelămurilrilor cetățenilor, să-i ghideze în găsirea soluțiilor optime și reale de accesare a finanțărilor.
A fost un simpozion interactiv, în care s-au pus o serie de întrebări specifice, primarul Cheșa Ilie dorind ca prin ziarul local să aducă în prim plan și câteva dintre Măsurile pe care se pot fundamenta proiecte de finanțare din fonduri europene.

Dragi cetățeni ai comunei Secusigiu, vă aduc la cunosțință faptul că la Primăria comunei Șecusigiu s-a organizat în data de 10.09.2015, orele 10.00, o sesiune de prezentare a oportunităților de finanțare în vederea accesării de fonduri europene.
Sesiunea de prezentare a fost susținută de către CENTRUL DE  AFACERI _ PROREGIO CONSULT și a fost condusă de către domnul Cszosz Ioan, profesor universitar doctor în cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara.
În cadrul discuțiilor avute am constatat că cetățenii s-au arătat interesați de posibilitățile de accesare de fonduri europene privind exploatații pomicole, exploatații agricole, procesare produse pomicole, procesare produse agricole, instalare tineri fermieri, înființare activități neagricole, dezvoltare ferme mici, modernizare activități neagricole etc. Ca urmare a acestui lucru, pentru cei interesați doresc să prezint câteva dintre Măsurile europene prin care se pot depune proiecte în vederea obținerii unor finanțări pe fonduri europene nerambursabile
Submăsura 4.1a –
Investiții în exploatații pomicole
SCOPUL: dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole
BENEFICIARII:
• fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer
• Ferme mici:
intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
– 100.000 euro pentru achiziții simple;
– 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
– 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
• Ferme medii :
– intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
– 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
– 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
– 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
– intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
– 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).
• Ferme mari:
– intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
– 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
– 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);
-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
• Forme asociative :
– intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
– 350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
– 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
– 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;
– 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
SubMăsura 4.1 –
Investiții în exploatații agricole
SCOPUL dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.
BENEFICIARII:
-Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
-Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;
În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:
pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
– maximum 500.000 euro;
pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
– maximum 2.000.000 euro;
În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.
Submăsura 4.2a
– Investiții în procesarea/
marketingul produselor
din sectorul pomicol
SCOPUL prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe.
BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt:
• Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
• Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
Întreprinderi micro și mici –  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
-600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
-900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare);

Both comments and pings are currently closed.